Kvalitetssystemer & Konsulenttjenester

Med gode digitale løsninger, bidrar vi til å holde hjulene i gang!

 • Digitale løsninger gir tilgang til kritiske systemer til alle ansatte der de er
 • Digitale løsninger gir økt samhandling og innsyn 
 • Digitale løsninger gir mulighet for «fjernrådgivning»

Alt i alt, – det aller meste vi leverer kan gjøres digitalt

Vi kan bidra. Det er bare å ta kontakt! 

Alt blir bra!

 

Antenor Business Management Systems (BMS). Moduler for bla.a

 • Avvik
 • Dokumenter
 • Kvalitet- og Risikostyring
 • Personal og Kompetanse
 • Utstyrskontroll og Kalibrering
 • Key Performance Indicators (KPI)
 • Revisjon
 • Leverandørgodkjenning
 • Digitalisering av prosesser, sjekklister m.m

Antenor Business Management System (BMS) er et komplett kvalitetssystem for virksomhetsstyring. Digitaliserte arbeidsprosesser erstatter passive wordprosedyrer, som gjør det mulig å jobbe mer effektivt og dermed mer lønnsomt.

Rådgivning og Kurs

 • Etablering av systemer (f.eks. i henhold til ISO-krav)
 • Smidig etablering og optimal bruk av Antenor BMS
 • Studier innen risikoanalyse, teknisk sikkerhet og HMS for petroleumsindustrien, bore- og brønnoperasjoner og til landbaserte infrastrukturprosjekter

 • Virksomhetsstyring og utvikling
 • Revisjoner og Gap-analyser
 • Risikostyring 
 • «Kvalitetssjef til leie» (QA/QC)
 • Systematisk og regelmessig oppfølging av din bedrifts HMS-arbeid  

 

Antenor-OTG er en komplett leverandør med spisskompetanse innen kvalitetledelse, risiko- og virksomhetsstyring, i tillegg til kompetanse innen teknisk sikkerhet og HMS. 

Komplett skybasert kvalitetssystem

Antenor Business Management Systems

Alt du trenger i en oversiktlig portal

Med Antenor BMS vil du raskt få på plass et effektivt og dynamisk kvalitetssystem, som sikrer god styring og kontroll av virksomheten.

 

 

Raskt i mål med ISO 9001:2015

Antenor BMS hjelper deg å få på plass effektive prosesser

Antenor BMS gir god styring og kontroll

Antenor BMS bidrar til kontinuerlig forbedring og økt lønnsomhet

Antenor BMS tilfredsstiller kunde- og myndighetskrav

Antenor BMS Entry

Systempakke for mindre eller nystartede bedrifter

Antenor BMS Essentials

Inneholder det du trenger for å tilfredsstille ISO krav og ha effektiv styring innen Kvalitet og Risiko

Antenor BMS Premium

Komplett pakke som inkluderer moduler for litt større og/eller mer komplekse organisasjoner

Digitale sjekklister og prosesser

Antenor BMS er et digitaliseringsverktøy som kan ta deg vekk fra manuelle wordprosedyrer, excelregistre og enkle sharepointløsninger

Antenor + OTG Consulting = Sant

Det er med glede og stor entusiasme vi kan fortelle at Antenor AS og OTG Consulting AS nå blir et selskap: Antenor-OTG

Gjennom denne sammenslåingen vil vi bli en komplett leverandør av programvare og kompetanse på flere områder som:

 • Virksomhetsstyring
 • Kvalitetsledelse (QA/QC)
 • Risikostyring
 • Teknisk sikkerhet
 • HMS

OTG Consulting blir formelt et 100% eid datterselskap av Antenor-OTG AS, som vil operere som ett integrert konsulent- og IT-selskap.

Sammen vil vi ha et større og bredere teknologi- og tjenestespekter. Vi kan dermed, i enda større grad, bidra til å skape merverdier for våre kunder.

Antenor-OTG vil fra januar ha 25 engasjerte medarbeidere, som sammen skal skape et spennende og attraktivt fagmiljø. Tore Gellein vil være Daglig Leder i det nye Antenor-OTG AS.

OTG har siden 2002 levert rådgivningstjenester og gjennomført mer enn 500 studier innen risikoanalyse, teknisk sikkerhet og HMS. Leveranser som har gått til petroleumsindustrien, bore- og brønnoperasjoner og til landbaserte infrastrukturprosjekter. OTG har gjennom årene etablert langsiktige kundeforhold, og har rammeavtaler med, flere av de store olje og gass selskapene, samt større oljeserviceselskaper.

Antenor har utviklet programvaren Antenor Business Management System (BMS), et digitalt verktøy for virksomhetsstyring. Antenor BMS sikrer effektiv styring av prosesser innen risikostyring og analyse, kvalitetsledelse og HMS. Programvaren er også et komplett rammeverk for å kunne ivareta krav i henhold til ulike ISO standarder, og inneholder derfor også løsninger som blant annet utstyrskontroll og personal & kompetansestyring.

Parallelt har Antenor levert rådgiving innen virksomhetsstyring, kvalitetsledelse og risikostyring. En sentral leveranse vil fortsatt være å støtte selskaper med prosesser knyttet til ISO-sertifisering. I tillegg ivaretar våre konsulenter revisjoner på vegne av oljeselskapene inn under EPIM-JQS prekvalifiseringssystemet.

Vi gleder oss til å jobbe sammen som ett lag og kontinuerlig utvikle bedre tjenester og løsninger for våre nåværende og nye kunder.

Antenor-OTG AS

Fra våre kunder

Fra kundeundersøkelse 2018:

%

...vil anbefale Antenor BMS

«Fordelen med et aktivt digitalt system er mange. Med dette så reduseres behovet for skriftlige prosedyrer da aksjonene bygges inn i den daglige operasjonen og vi sikrer da høyere kvalitet i leveranser, reduserer risiko for feil og oppnår en reduksjon i driftskostnadene»

Pål Bådsvik

Daglig Leder / KNM Hydraulikk AS

Aktuelle saker

Nyhet: Antenor ChatBox – Effektiv Digital Samhandling

Nyhet: Antenor ChatBox – Effektiv Digital Samhandling

I dag har vi lansert noe kult: Hvor ofte sitter vi ikke med en arbeidsoppgave i Antenor BMS som f. eks behandler et avvik, skriver en prosjektrapport, Lesson Learned rapport, utarbeider en prosedyre og tenker "Søren, jeg trenger mer informasjon om dette, eller jeg må...

Kostnadskutt og effektivisering. 10 enkle grep

Kostnadskutt og effektivisering. 10 enkle grep

De aller fleste bedrifter har et stort potensiale i å gjennomføre både kostnadskutt og effektivisering. Noen er raske å realisere mens andre kan ta noe tid men kan til gjengjeld gi veldig gode gevinster. Selv klarte vi å redusere kostnader med 50% takket være...

ISO 9001 guiden

ISO 9001 guiden

I Antenor-OTG har vi etablert flere hundre styringssystemer. Alle ønsker å ha et ISO 9001 nivå på sin bedrift og flere ønsker å også innlemme andre standarder som 14001, 45001, API Q1 osv. Over årene har vi fått en god kunnskap i hva som fungerer og hva som ikke...

Vil du gjerne vite mer? 
Ta kontakt med oss her!