Undersøkelse: Kvalitetsfokuserte bedrifter vokser mest

Olje og Gass bransjen står igjen foran en opptur og leverandører til dette markedet er klare til å levere. Eller, er de det? Vi erfarte fra siste boom at bedrifter med et sterkt fokus på systemer for virksomhetsstyring skiller seg klart ut : De vokser dobbelt så mye...