88% vil anbefale Antenor

88% vil anbefale Antenor

Årets kundeundersøkelse er gjennomført og analysert og viser at 88% av våre kunder vil anbefale Antenor. Den forteller oss at vi er på rett spor med det vi ønsker å oppnå og samtidig fikk vi gode innspill som vi absolutt vil bruke til å bli en enda bedre leverandør....