4 veldig smarte ting å gjøre for å få bedre likviditet

Skal du forbedre din likviditet må du ha fokus på gode leveringsprosesser

I en artikkel fra et kredittvurderingsselskap om hva en bør gjøre for å få bedre likviditet stod det: Kredittsjekk nye kunder, benytt EHF faktura og reduser kredittiden på faktura.

 Smart, ikke sant?  Men for bedrifter som sliter med likviditeten på grunn av utestående fordringer, vil slike tiltak sjelden ha noen effekt. Dette er fordi rotårsaken som oftest er knyttet til de organisatoriske prosesser.  

 Vår erfaring er at årsaken til dårlig likviditet ofte skyldes dårlige fungerende interne prosesser. Så her er 4 enkle, men utfordrende tips til bedring av likviditeten:

 1) Sørg for en smidig og effektiv leveringsprosess:

 I Norge betaler man som regel punktlig med mindre man har noe å utsette på leveransen. Derfor vil mange utestående fordringer gjerne fortelle deg at du har dårlig kvalitet på dine leveranser. Da nytter det lite med å redusere kredittiden eller benytte EHF fakturaer.

 

  • Tiltak: Analyser årsaken til at kunder ikke betaler og du dermed et godt utgangspunkt for å kunne forbedre prosessen din. Sørg for å kartlegge  prosessen og ta høyde for risiko for feilleveranser og misfornøyde kunder. Deretter bruke tid på å forankre en mer hensiktsmessig prosess i organisasjoen. bør du etablere en prosess som fungerer – hver gang. I disse dager bør en se på mulighet for å digitalisere kritiske prosesser og aktiviteter. Dette bidrar til høyere kvalitet i gjennomføring og gir bedriften styring og kontroll. Gode digitale verktøy vil også ha mulighet for gode analyser som kan gjøre deg enda bedre. Resultat: du redusere kredittiden og bedre likviditeten din. 

 2) Sørg for effektiv faktureringsprosess:

 Hva om kunden får ikke nok informasjon på sin faktura til å kunne betale ut? De forstår gjerne ikke hva som er fakturert eller det mangler dokumentasjon på dette. Dette fører til merarbeid hos kunde og hos deg som leverandør som da må bruke ekstra tid til å framskaffe dokumentasjonen.

 

  • Tiltak: Sørg for god beskrivelse på faktura og kvalitet på dokumentasjonen når du fakturerer

 

3) Sørg for effektiv purreprosess:

Vi ser ofte at purreprosessen er mangelfull og halvhjertet, og da vet en del kunder å utnytte din godhet.

  • Tiltak: Sørg for automatiske purrerutiner og følg opp personlig om mulig. Renter kan legges til for å dekke opp tap og har en god preventiv effekt

4) Den skjulte kredittiden:

Kredittiden regnes fra du fakturerer til betaling skjer. MEN, den reelle kredittiden er gjerne mye lenger enn det. Den starter når leveransen skjer. Så tidsrommet fra leveranse til fakturering er en skjult kredittid

  • Tiltak: Se om det er muligheter å fakturere tidligere. Vi ser at årsak ofte ligger i gamle vaner fra den tid da fakturering var en veldig manuell eksersis og man gjorde det en gang i måneden kanskje. I dag går det veldig automatisk og krever liten innsats. Er ordren i systemet er det som regel en enkel manøver å fakturere ordren med et tastetrykk.

Vi har selv jobbet aktivt med å forbedre disse prosessene i noen firmaer, med veldig godt resultat. Det har lært oss å alltid se på størrelsen av kundefordringer som en god kvalitetsparameter og en god KPI. Den forteller ofte veldig mye om en bedrifts evne til å levere gode produkter og tjenester. Det hjelper ikke med et positivt resultatregnskap om pengene uteblir.

Cash is king!

Relaterte innlegg

7 steg til god risikostyring

7 steg til god risikostyring

Hva er god risikostyring?   Vi ser det alt for ofte. Risikostyring er mangelfull i gjennomføringen. Spesielt ser vi mangler i implementering av tiltak som bestemmes. God risikostyring skal kunne identifisere potensielle farer før de skjer, slik at man dermed kan...

ISO 9001 guiden

ISO 9001 guiden

I Antenor-OTG har vi etablert flere hundre styringssystemer. Alle ønsker å ha et ISO 9001 nivå på sin bedrift og flere ønsker å også innlemme andre standarder som 14001, 45001, API Q1 osv. Over årene har vi fått en god kunnskap i hva som fungerer og hva som ikke...

Previous

Next