Action Manager

Oversiktlige planer
Etabler planer hvor du samler alle aksjonene for bedre styring
Oversiktlige sjekklister
Sikrer at nødvendige tiltak blir gjennomført
Bestem ansvarlig og tidsfrist
Systemet bygger på SMART prinsippet: Specific, Measureable, Achievable, Responsible, Timely
Previous slide
Next slide

Med Action Manager vil du ha en betydelig forbedring i hvordan du som organisasjon håndtere ulike aksjoner, tiltak og oppgaver. Alle aksjoner gjenfinnes enkelt og oversiktlig og systemet bidrar ytterligere tidsbesparelser.

Fordeler med modulen

Aksjonene kan startes uavhengig av moduler men du kan selvfølgelig initiere aksjoner og knytte disse til f. eks avvik, lesson learned, risikoanalyser, revisjoner etc etc. 

Da vil du ha direkte knytning mellom aktuelle rapporter og tilhørende aksjoner. Ingen andre verktøy er dermed nødvendig. Alt i ett gir tidsbesparelse

Ta kontakt med oss

Tore Gellein, Antenor OTG
Ta gjerne kontakt om du ønsker mer informasjon om våre tjenester eller programvare
Tore Gellein
Daglig leder