Antenor BMS er digitalisering ikke digitisering

Vi ønsker å tilby våre kunder en mulighet for å virkelig effektivisere sine kritiske prosesser. Sikre kvalitet i gjennomføring, gi ledelse god styring og kontroll og ikke minst bruke digitale data til kontinuerlig forbedring. Med Antenor BMS har du et digitaliseringsverktøy med mange muligheter.

Digitisering vs. digitalisering

Digitisering er ikke et mye brukt ord i Norge og det er flere som bruker begrepet digitalisering om alt fra å lage et wordskjema til høyst automatisere digitale prosesser. Kort oppsummert:

Digitisering er et tidlig steg på en digitaliseringsreise. Å lage en sjekkliste i word er ikke nødvendigvis noe å ta bølgen av. En oppnår ikke noe forbedret arbeidsprosess eller bedre styring. Man må gjøre samme jobben som før.

Når du digitaliserer går du mye lenger. Du bruker teknologi for å effektivisere og automatisere arbeidsflyt. Mål er å

  • redusere tidsbruk
  • øke kvalitet i gjennomføring
  • gi ledelse god styring
  • samle beslutningsdata

 

I Antenor-OTG har vi etablert et digitaliseringsverktøy. Vårt mål har alltid vært å tilby en mulighet fra å gå vekk fra passive prosedyrer til aktive digitale verktøy. Dette fordi det er veldig få som faktisk leser en prosedyre når de skal gjøre en jobb. Men å bruke et digitalt verktøy må de gjøre. 

Med Antenor BMS kan vi digitalisere mange arbeidsprosesser. Utover vår standardpakker har vi i dag etablert over 100 ulike digitale prosesser. Eksempler er:

Ta kontakt med oss
Tore Gellein, Antenor OTG
Tore Gellein
Daglig leder