Antenor BMS nytt:

Vi har ny lansert vår nye Action Manager. Dette digitale verktøyet vil sørge for at våre brukere har full kontroll på alle type tiltak, aksjoner og oppgaver. Nytt er også at disse kan grupperes i planer. Planer kan gjerne være grupperte oversikter, årshjul, prosjekter. handlingsplaner, kvalitetsplaner etc. Overlater til våre kunder å finne sine bruksområder.

Ta kontakt med oss
Carmen Mæland
Customer Success Consultant