Antenor-OTG fusjonerer med Antenor-OTG Consulting

Fra og med 1. januar 2024 er Antenor OTG Consulting blitt fusjonert inn med moderselskapet Antenor OTG. Dermed er vi endelig samlet i en felles organisasjon. Dette vil lette driften av selskapet og gi en del gode synergieffekter rent økonomisk. Men det viktigste er at vi er samlet i en enhet. Det blir mer tydelig for alle både internt og eksternt. 

Ta kontakt med oss
Tore Gellein, Antenor OTG
Tore Gellein
Daglig leder