Antenor BMS - Avvikssystem

Fokus på kontinuerlig forbedring
Gode analysemuligheter av alle data som legges inn
Mobilvennlig
Registrer hendelse med din mobil. Ta gjerne bilde for dokumentasjon
Previous
Next

Vi leverer et brukervennlig, mobilvennlig avvikssystem som sørger for aktiv bruk fra alle ansatte. Her er det enkelt å registrere saker, og smidig saksbehandling sørger for en veldig effektiv prosess. Med solide analysemuligheter er du klar for å jobbe med kontinuerlig forbedring.

Fordeler med avvikssystem i Antenor BMS

Ønsker du en gratis demo?
Eller lurer du på noe?

I en typisk organisasjon regner en med at feil og ineffektivitet utgjør 20-30% av totalkostnadene. Reduksjon av disse kostnadene er bra for firmaets økonomi, bra for de ansatte og bra for kundene. Eksempler på slike kostnader kan være  

  • Feil på produkter 
  • Forsinket leveranser
  • Nedetid
  • Ineffektive prosesser 
  • Høyt sykefravær 
  • Hendelser som medfører personskade 
Den store utfordringen for ledere er at disse kostnadene ikke viser igjen i en enkel regnskapsrapport. De er i stor grad gjemt under postene personalkost og varekost. Så hvordan gripe fatt i dette?

Enkle verktøy kan bidra til en sterkt forbedret bunnlinje

Skal du få gjort noe med disse kostnadene så må de identifiseres. Du må sørge for at feil som oppstår ikke skjer igjen. Dermed blir man litt bedre for hver dag. Et smidig verktøy for rapportering av avvik (Svinn/feil/hendelser) er kjernen i dette forbedringsarbeidet. Smidige verktøy inkluderer enkel registrering, enkel saksbehandling og ikke minst gode analyser. Dette er vårt fokus. 
Ofte stilte spørsmål

Et avvikssystem er et sentralt element i et kvalitetssystem hvor en registrerer hendelser i organisasjonen som en ikke ønsker skal skje. Her ordner vi opp i den aktuelle hendelsen men sørger også for at det ikke skjer igjen

Studier viser at 20-30 % av en bedrifts kostnader er relatert til hendelser som en ikke ønsker å ha. Å jobbe systematisk med disse kostnadene er høyst lønnsomt for en hvilken som helst organisasjon. Derfor er det helt kritisk at en har gode analyseverktøy i et avvikssystem

Det bør ikke ta mer enn et minutt for en ansatt å registrere hendelsen. Behandling videre bør også være basert på smidig intuitiv kategorisering. Dette bør heller ikke ta mer enn et minutt. Å identifisere årsak og gode tiltak avhenger jo av hendelsens omfang

Dette er kun ulike benevnelser som brukes avhengig av normen i bransjen. Sakens kjerne er at noe har skjedd, vi må fikse det og sørge for at det ikke skjer igjen

Ta kontakt med oss
Tore Gellein, Antenor OTG
Ta gjerne kontakt om du ønsker mer informasjon om våre tjenester eller programvare
Tore Gellein
Daglig leder