Antenor BMS - Avvikssystem

Vi leverer et brukervennlig avviksystem som sørger for aktiv bruk fra alle ansatte. Systemet er også mobiltilpasset. I systemet er det enkelt å registrere saker og det legger til rette for smidig saksbehandling. Med solide analysemuligheter er du klar for å jobbe med kontinuerlig forbedring.

I en typisk organisasjon regner en med at feil og ineffektivitet utgjør 20-30% av totalkostnadene. Reduksjon av disse kostnadene er bra for firmaets økonomi, bra for de ansatte og bra for kundene. Eksempler på slike kostnader kan være  

  • Feil på produkter 
  • Forsinket leveranser
  • Nedetid
  • Ineffektive prosesser 
  • Høyt sykefravær 
  • Hendelser som medfører personskade 
Den store utfordringen for ledere er at disse kostnadene ikke viser igjen i en enkel regnskapsrapport. De er i stor grad gjemt under postene personalkost og varekost. Så hvordan gripe fatt i dette?

Enkle verktøy kan bidra til en sterkt forbedret bunnlinje

Skal du få gjort noe med disse kostnadene så må de identifiseres. Du må sørge for at feil som oppstår ikke skjer igjen. Dermed blir man litt bedre for hver dag. Et smidig verktøy for rapportering av avvik (Svinn/feil/hendelser) er kjernen i dette forbedringsarbeidet. Smidige verktøy inkluderer enkel registrering, enkel saksbehandling og ikke minst gode analyser. Dette er vårt fokus. 

Fordeler med avvikssystem i Antenor BMS

Ta kontakt med oss
Tore Gellein
Ønsker du å høre mer om hva programvaren Antenor BMS kan gjøre for deg? Kontakt
Tore Gellein
Daglig leder