Digital Hazop sparte kunden for 250.000 kroner og miljøet for 7.5 tonn CO2

Digital Hazop sparte kunden for 250.000 kroner og miljøet for 7.5 tonn CO2

Covid-19 har motivert Antenor-OTG til å tenke nytt med hensyn til å levere tjenester som tidligere har medført fysisk oppmøte og som gjerne inkluderer reiser. Reiser som medfører store kostnader, stress for den ansatte og familie, og ikke minst uønskede miljøutslipp.
Ved å gjennomføre en digital risikoanalyse (HAZOP) i stedet for en tradisjonell variant med fysisk møte, sparte vi kunden for 200-250.000 kroner og miljøet sparte vi for 7,5 tonn med CO2. At selve HAZOPen ble mer effektiv og ble gjennomført med større kvalitet er en veldig god bonus.

Covid 19 – utfordringen

Som alle andre ble vi tatt på sengen av Covid-19. Aktiviteter som var planlagt ble forståelig nok kansellert over natten. Skulle vi komme oss gjennom dette måtte vi tenke nytt, og digitale løsninger ble svaret. Antenor-OTG leverer jo digitale skybaserte kvalitetssystemer så det ble en enkel affære å bli en «digital» kvalitetssjef. Kundene viste stor velvilje til denne type støtte.

Men kunne vi kjøre f. eks revisjoner og risikoanalyser digitalt? Gjerne med 40+ deltagere. Vi var skeptiske men samtidig spent på hvilke erfaringer det ville gi oss. Vi tenkte «klart vi kan» og etablerte eget «Teams-møterom». Vi kjøpte inn egnet utstyr, tenkte på ergonomi, lysforhold og ikke minst lydforhold.  Her kan vi nå trygt og effektivt gjennomføre risikoanalyser og revisjoner, og det med store besparelser har det vist seg.

Konkret case: Risikoanalyse – Hazop

Vi ble engasjert av en større bedrift innen oljeservice. Scopet for analysen:  En enhet som gjenvinner eksosvarme skal byttes ut på en gammel plattform i Nordsjøen. I forbindelse med dette er Antenor-OTG bedt om å gjennomføre en risikoanalyse for å verifisere at den nye enheten kan benyttes uten at dette medfører økning i risiko eller redusert sikkerhet om bord.

Normalt ville en gjennomført risikoanalysen som et stort fysisk møte sammen med ingeniører, sikkerhetsrådgivere, leverandørene og personell fra plattformens driftsorganisasjon. Her var det da 42 deltagere i møtet. Det sier seg selv at med et slikt stort antall deltagere i et møterom er det normalt med:

  • Pauser for utlufting
  • Blir mye internt snakk mellom deltakere som kan forstyrre
  • Ikke alle kommer tidsnok etter pauser og lunch
  • Koordinering av møterom og lunch, gjerne eksternt
I tillegg må jo alle sammen reise til møtet på et eller annet vis. Enten via lokal transport eller gjerne langveis fra som her var tilfellet.

Resultatet

Det er krevende å gjennomføre en slik workshop, men hvor krevende vil ikke en Teams seanse bli? Vi ble overrasket over resultatet. Gjennomføringen gikk over all forventing. Vi kunne konkludere med at kvaliteten på gjennomføringen ble mye høyere enn hva normalt er. Med en digital HAZOP erfarte vi at:

  • Ingen snakket i munnen på hverandre
  • Alle fikk komme til ordet på en god måte
  • Alle fokuserte på samme skjermbilde
  • Ingen kom inn fysisk, for sent fra pauser, i møtet og forstyrret
  • Møtet ble mye mer strukturert
Med andre ord: En HAZOP gjennomført med høyere kvalitet enn normalt. Når vi også da vet at gjennomføringen fører til mindre stress med reisevirksomhet, bestilling av reiser og administrering av reiseregning i etterkant  En ting er de som må fly inn, men lokale deltagere må fort bruke 1 time i reiser, parkering , adgangskort. Og arrangøren må gjerne koordinere det praktiske rundt møter, lunch etc etc.  Med så store møter blir ofte løsningen en ekstern arena på et hotell.
Og, med flere deltagere som måtte fly inn til møtet så har vi estimert at vi gjennom digital gjennomføring sparte klienten for nær en kvart million kr og miljøet sparte vi for 7.5 t co2. En absolutt bærekraftig gjennomført risikoanalyse.

Konklusjon

En digital HAZOP sparer klienten for store beløp, reduserer stress for deltagere, sparer miljøet for utslipp og øker kvaliteten i selve analysen. Ulemper? Nei, egentlig ikke, sier Ivar Bergset. «Ser ut som alle no har digital kontroll, og IT teknisk fungerer det fint med rommet som vi har ordnet i Antenor-OTG»
Ta kontakt med oss
Carmen Mæland
Customer Success Consultant