Digitalt stoffkartotek

En sentral, felles database over alle datablad.
Alle bedrifter og virksomheter som framstiller, importerer, leverer, bruker eller oppbevarer kjemikalier har plikt til å opprette et stoffkartotek for sine datablad.

Et digitalt stoffkartotek er en sentral, felles database over alle datablad. Her har du mulighet til å spare tid, og enkle analyser gir deg trygghet.

Fordeler med modulen

Alle bedrifter og virksomheter som framstiller, importerer, leverer, bruker eller oppbevarer kjemikalier har plikt til å opprette et stoffkartotek for sine datablad. Dette skal være oppdatert og tilgjengelig på de ulike arbeidsstasjonene og for verneombudet.

Full oversikt

Vi jobber for økt samhandling mellom våre kunder. Derfor vil alle datablad for alle våre kunder være tilgjengelig for alle. Dette gjør at vi alle sparer tid og administrasjon: Når en kunde laster opp et nytt datablad, vil dette umiddelbart være tilgjengelig for alle andre kunder for “nedlasting” lokalt. På denne måten jobber alle kundene våre sammen om å etablere en god og omfattende database. Denne øker i omfang hver eneste dag.
Som leverandør kan du da også benytte database for å distribuere dine egne datablad til dine kunder som også benytter Antenor BMS.

Ta kontakt med oss

Tore Gellein, Antenor OTG
Ønsker du å høre mer om hva programvaren Antenor BMS kan gjøre for deg? Kontakt
Tore Gellein
Daglig leder