Dokumentstyring

Ønsker du å få bedre oversikt og spare tid. Antenor BMS reduserer sterkt tidsforbruken i arbeidet med å vedlikeholde organisasjonens styrende dokumenter.

Tidligere bestod kvalitetssystemer av styrende dokumenter, mye dokumenter. I dag er det ikke noe krav til prosedyrer i ISO standarden. Da kan vi konsentrere oss om det grunnleggende formålet med prosedyrer og prosesskart som er:

  • Ivareta kompetansen i organisasjonen
  • Overføre kompetanse til andre, f eks nyansatte
  • Bidra til samhandling slik at alle vet hva hver enkelt skal gjøre
  • Potensielle investorer vil være trygg på god Governance (styring) i bedriften

Antenor BMS sikrer effektiv oppdatering og tilgang

Med Antenor BMS har vi sørget for at det er veldig enkelt å oppdatere alle typer dokumenter, fra prosesskart til arbeidsinstrukser. Automatisert godkjenningsprosess og effektiv distribuering sørger for det. I forhold til manuelle systemer sparer en nok 90% av denne tidsbruken. Når det er så enkelt vil oppdatering gjøres når de skjer, og de ansatte får tillit til innholdet. Prosedyrene er tilgjengelig via mobil slik at en alltid har de for hånden.

Bruk gjerne Antenor Chatbox for å diskutere innhold i en oppdateringsrunde. Da har du enkelt loggført alle innspill og kommentarer som dine kollegaer måtte ha.

Kort oppsummert:

Ta kontakt med oss

Tore Gellein
Ønsker du å høre mer om hva programvaren Antenor BMS kan gjøre for deg? Kontakt
Tore Gellein
Daglig leder