Dokumentstyring

Ønsker du å få bedre oversikt og spare tid?
Antenor BMS reduserer sterkt tidsforbruken i arbeidet med å vedlikeholde organisasjonens styrende dokumenter.
Brukervennlig og oversiktlig meny
En finner raskt fram til sine dokumenter via en oversiktlig meny.
Helautomatisert godkjenningsprosess
Tidligere tungvint administrasjon av dokumenter er eliminert med en automatisk godkjenningsprosess. Du kan ha fokus på innholdet.
Lest og forstått funksjon
Sikre at innhold er lest og forstått med automatiske lest og forstått funksjon. Full historisk oversikt. Bruk også som Lesson Learned for avvik eller deling av interne rapporter fra andre moduler
Effektive søkemotorer
Du finner søkemotorer både på personlig dashboard og på dokumentoversiktene
Alle type dokumenter
I Antenor BMS bestemmer du selv format på dokumenter, alt etter behov og vane. Og du jobber direkte i databasen for den ultimate effektive nytteverdien. Du kan si farvel til dine worddokumenter
Previous slide
Next slide

Ønsker du å få bedre oversikt og spare tid. Antenor BMS reduserer sterkt tidsforbruken i arbeidet med å vedlikeholde organisasjonens styrende dokumenter.

Fordeler med dokumentstyring

Tidligere bestod kvalitetssystemer av styrende dokumenter, mye dokumenter. I dag er det ikke noe krav til prosedyrer i ISO standarden. Da kan vi konsentrere oss om det grunnleggende formålet med prosedyrer og prosesskart som er:

  • Ivareta kompetansen i organisasjonen
  • Overføre kompetanse til andre, f eks nyansatte
  • Bidra til samhandling slik at alle vet hva hver enkelt skal gjøre
  • Potensielle investorer vil være trygg på god Governance (styring) i bedriften

Antenor BMS sikrer effektiv oppdatering og tilgang

Med Antenor BMS har vi sørget for at det er veldig enkelt å oppdatere alle typer dokumenter, fra prosesskart til arbeidsinstrukser. Automatisert godkjenningsprosess og effektiv distribuering sørger for det. I forhold til manuelle systemer sparer en nok 90% av denne tidsbruken. Når det er så enkelt vil oppdatering gjøres når de skjer, og de ansatte får tillit til innholdet. Prosedyrene er tilgjengelig via mobil slik at en alltid har de for hånden.

Bruk gjerne Antenor Chatbox for å diskutere innhold i en oppdateringsrunde. Da har du enkelt loggført alle innspill og kommentarer som dine kollegaer måtte ha.

Ofte stilte spørsmål

Formål med prosedyrer er kort og greit å sørge for :

  1. at organisasjonen ivaretar kritisk kompetanse slik at den ikke sitter i hodet til folk
  2. god opplæring av nyansatte. 
  3. Sørge for godt samspill i organisasjonen. Klarhet i hvem som gjør hva

Forholder man seg til hensikten så sikrer man jo at ansatte gjør jobben riktig første gang og at bedriften ikke er fullstendig på bar bakke om en nøkkelperson slutter. Det er det stor verdi i.

Det har ingen verdi om man lager et dokument kun med den hensikt å vise til en revisor en gang. Da blir det bare heft.

Nei. ISO 9001 standarden har ingen krav om dette. Kun at du forholder deg til hensikten og at du har en velfungerende organisasjon. Prosedyrer er ikke skummelt og noe hokus pokus. Kun en oppskrift på hvordan vi har bestemt at ulike oppgaver skal løses

NB. Enkelte andre standarder, lover og forskrifter kan ha krav om dokumenterte prosedyrer

Forholder man seg til hensikten så bør en jo oppdatere de når det skjer en praktisk endring i gjennomføring. Ellers vil en ikke ha noe tillit til innholdet.

Derfor er det kritisk at det er enkelt for den ansvarlige for oppgaven å oppdatere disse raskt og enkelt selv. At en ikke skal være avhengig av en kvalitetsavdeling for enkle oppdateringer. Denne prosessen bør i 2022 være automatisert

Ta kontakt med oss

Tore Gellein, Antenor OTG
Ta gjerne kontakt om du ønsker mer informasjon om våre tjenester eller programvare
Tore Gellein
Daglig leder