Everything you need in one portal

Antenor BMS is the complete QMS Software and, user-friendly and easy to implement for new customers. The cloud based quality management system will reduce administration, give you solid tools for continuous improvement, and improve management and control of your business. Further, it will replace a myriad of manual solutions, excel registers and expensive software licenses, with one solution for all your QMS needs.

The benefits of Antenor BMS:

Modules

All Antenor BMS Entry Antenor BMS Essentials Antenor BMS Premium Standalones

Hvilken programvarepakke er riktig for deg?

Våre kunder ønsker å ha god styring og kontroll på sin virksomhet, og ikke minst smidige verktøy som gir gode analyser som igjen sikrer kontinuerlig forbedring. De ønsker ikke å bruke tid på unødig administrasjon, og velger derfor digitale løsninger framfor manuelle- og halvdigitale verktøy.

Vi har etablert noen standardpakker tilpasset ulike behov og ulike ambisjoner. Skal du ha et system som dekker kravene i ISO 9001:2015 standarden, er Essentials vår anbefalte startpakke. Det er enkelt å utvide på et senere tidspunkt. Start gjerne med én enkelt modul om du ønsker det. Vi er løsningsorienterte!

Entry gir deg moduler som dekker det mest nødvendige i et styringssystem. Pakken inneholder et avvikssystem, modul for styrende dokumenter, og «The Log». «The Log» er en fleksibel modul hvor du kan lagre alle typer maler og rapporter for enkel tilgjengelighet. Systemet kan lett oppgraderes med flere moduler senere, og vi vokser gjerne sammen med dere.

Antenor BMS Entry…
…åpner dører til markeder som krever styringssystem
…er ideelt for mindre eller nystartede bedrifter
…passer for dere som har et begrenset behov
…har lav terskel og du kommer veldig kjapt i gang

Med Antenor BMS Essentials har du det du trenger for å kunne fungere iht ISO 9001:2015 standarden. Er du en større og/eller mer kompleks bedrift kan det dog være at Premium er et mer riktig alternativ.

I Antenor har vi etablert hundrevis av styringssystemer med mål om å komme opp på et ISO 9001:2015 nivå. For å nå dette målet er det 2 hovedaktiviteter.

  1. Etablere systematikken og nødvendig dokumentasjon
  2. Utføre aktiviteter

Med Antenor BMS Essentials så blir du fort ferdig med steg 1 og vi sikrer effektiv utførelse av steg 2.

Antenor BMS Essentials inneholder digitale løsninger og verktøy som hjelper deg og din bedrift med styre bedriften i samsvar med med kunde- og myndighetskrav, deriblant ISO 9001: 2015 standarden og krav om internkontroll. Vi har lagt vekt på å utvikle brukervennlige løsninger som forenkler arbeidsprosesser og bidrar til økt lønnsomhet. Antenor BMS Essentials er enkelt å implementere i den daglige drift og gir rask verdi i form av lønnsomhet

Antenor BMS Premium er veldig godt egnet for litt mer komplekse bedrifter som gjerne har en del ansatte, utstyr en skal ha kontroll på og kjemikalier å styre. Med 15 digitale moduler som favner over et stort område, har du verktøy som forenkler hverdagen din betraktelig. Samtidig øker du kvaliteten i dine leveranser, du får mer fornøyde kunder og kan jobbe systematisk med å bli enda bedre gjennom gode analyseverktøy. Et absolutt komplett verktøy for virksomhetsstyring:

  • 15 moduler: Noen leverandører kaller seg komplett med styrende dokumenter, avvik og personalhåndbok…Det er absolutt ikke komplett i forhold til en bedrifts behov og iht standardkrav: Med Antenor BMS Premium har du virkelig det du trenger i 15 digitaliserte moduler. Og skulle ikke det være nok kan du velge blant våre Ad ons eller vi kan skreddersy egne moduler som forenkler dine særbehov
  • Systemet gir deg full styring og kontroll
  • Systemet sikrer kontinuerlig forbedring
  • Tilfredsstiller krav: Med effektiv bruk av disse modulene kan du sove trygt med god visshet om at du vil tilfredsstille alle relevante kunde og myndighetskrav

Standalone-moduler

En «Standalone» er en modul som leveres som en selvstendig programvare uten at en trenger å investere i en hel pakke. Om en ønsker det kan en ved en senere anledning utvide til å bruke Antenor-OTGs andre programvarepakker. Under er en oversikt over de programvarene som vi i dag tilbyr som en «standalone»

Key Features of Antenor BMS:

Customized solutions

Based on the Essential or Premium package, we offer a large selection of additional modules. We also deliver pure customized solutions – everything from simple checklists to more complicated databases and processes. Our goal is to digitize critical work operations and processes, and ensure better quality in implementation, cost savings and a better bottom line.

Feel free to contact us if you are curious about solutions we can develop for you. We have made working life easier in many companies by replacing manual Word and Excel sheets with digital processes.

Relevante artikler