Everything you need in one portal

Antenor BMS is the complete QMS Software and, user-friendly and easy to implement for new customers. The cloud based quality management system will reduce administration, give you solid tools for continuous improvement, and improve management and control of your business. Further, it will replace a myriad of manual solutions, excel registers and expensive software licenses, with one solution for all your QMS needs.

Antenor BMS
The complete software for all your QMS needs. Replacing all your manually handled processes. Reduce administration time by 75 %
Provides Decision Data
Good analytical tools improves management of your business
Use everywhere
Available when you need it where you need it - on any device
Userfriendly
84 % of our customers say it is a userfriendly software
Automated approval and notification processes
Software will ensure lean hadling of tasks to be performed
Ensures Continous Improvement
All data are available for statistical analysis ensuring solid focus on continuous improvement
Previous
Next

Modules

All Antenor BMS Entry Antenor BMS Essentials Antenor BMS Premium Standalones

Hvilken programvarepakke er riktig for deg?

Våre kunder ønsker å ha god styring og kontroll på sin virksomhet, og ikke minst smidige verktøy som gir gode analyser som igjen sikrer kontinuerlig forbedring. De ønsker ikke å bruke tid på unødig administrasjon, og velger derfor digitale løsninger framfor manuelle- og halvdigitale verktøy.

Vi har etablert noen standardpakker tilpasset ulike behov og ulike ambisjoner. Skal du ha et system som dekker kravene i ISO 9001:2015 standarden, er Essentials vår anbefalte startpakke. Det er enkelt å utvide på et senere tidspunkt. Start gjerne med én enkelt modul om du ønsker det. Vi er løsningsorienterte!

Entry gir deg moduler som dekker det mest nødvendige i et styringssystem. Pakken inneholder et avvikssystem, modul for styrende dokumenter, og «The Log». «The Log» er en fleksibel modul hvor du kan lagre alle typer maler og rapporter for enkel tilgjengelighet. Systemet kan lett oppgraderes med flere moduler senere, og vi vokser gjerne sammen med dere.

Antenor BMS Entry…
…åpner dører til markeder som krever styringssystem
…er ideelt for mindre eller nystartede bedrifter
…passer for dere som har et begrenset behov
…har lav terskel og du kommer veldig kjapt i gang

Med Antenor BMS Essentials har du det du trenger for å kunne fungere iht ISO 9001:2015 standarden. Er du en større og/eller mer kompleks bedrift kan det dog være at Premium er et mer riktig alternativ.

I Antenor har vi etablert hundrevis av styringssystemer med mål om å komme opp på et ISO 9001:2015 nivå. For å nå dette målet er det 2 hovedaktiviteter.

  1. Etablere systematikken og nødvendig dokumentasjon
  2. Utføre aktiviteter

Med Antenor BMS Essentials så blir du fort ferdig med steg 1 og vi sikrer effektiv utførelse av steg 2.

Antenor BMS Essentials inneholder digitale løsninger og verktøy som hjelper deg og din bedrift med styre bedriften i samsvar med med kunde- og myndighetskrav, deriblant ISO 9001: 2015 standarden og krav om internkontroll. Vi har lagt vekt på å utvikle brukervennlige løsninger som forenkler arbeidsprosesser og bidrar til økt lønnsomhet. Antenor BMS Essentials er enkelt å implementere i den daglige drift og gir rask verdi i form av lønnsomhet

Antenor BMS Premium er veldig godt egnet for litt mer komplekse bedrifter som gjerne har en del ansatte, utstyr en skal ha kontroll på og kjemikalier å styre. Med 15 digitale moduler som favner over et stort område, har du verktøy som forenkler hverdagen din betraktelig. Samtidig øker du kvaliteten i dine leveranser, du får mer fornøyde kunder og kan jobbe systematisk med å bli enda bedre gjennom gode analyseverktøy. Et absolutt komplett verktøy for virksomhetsstyring:

  • 15 moduler: Noen leverandører kaller seg komplett med styrende dokumenter, avvik og personalhåndbok…Det er absolutt ikke komplett i forhold til en bedrifts behov og iht standardkrav: Med Antenor BMS Premium har du virkelig det du trenger i 15 digitaliserte moduler. Og skulle ikke det være nok kan du velge blant våre Ad ons eller vi kan skreddersy egne moduler som forenkler dine særbehov
  • Systemet gir deg full styring og kontroll
  • Systemet sikrer kontinuerlig forbedring
  • Tilfredsstiller krav: Med effektiv bruk av disse modulene kan du sove trygt med god visshet om at du vil tilfredsstille alle relevante kunde og myndighetskrav

Key Features of Antenor BMS:

Our Mission

We strongly believe that a systematic focus on sound Business Management principles and continuous improvements will greatly benefit any organisation. A solid Quality Management System (QMS) should be the fundamentals of any such initiatives together with a strong management committment.

Seing a lot of manually based Quality Management Systems, often generating more pain than pleasure, motivated us to digitize this area. We are committed to give you, the customer, a state of the art software focusing on the genuine idea of Quality and Lean Management. That is:  Focus on lean processes, lean management and continuous improvement.

Feel free to contact us if you are curious about what we can do for you. We have made working life easier in many companies by replacing manual Word and Excel sheets with digital processes.

Relevante artikler