EPIM blir Norsk olje & gass

 

Fra 1. juli 2019 har EPIM blitt en del av Norsk olje & gass

Våre rådgivere har siden EPIM JQS ble etablert, utført revisjoner for olje- og energiselskaper og leverandører til industrien. Det skal de fortsette med, men nå under navnet Norsk olje & gass.

 

EPIM ble opprettet som en non-profit organisasjon styrt av operatørselskaper på den norske sokkelen. Derfor er det ikke unaturlig at denne organisasjonen nå slår seg sammen med Norsk olje & gass. Årsaken til sammenslåingen er ønske om å skape en styrket arena for samhandling og verdiskaping. På den måten ivareta medlemsbedriftenes interesser på en enda bedre måte. Aktiviteten på norsk sokkel er avhengig av effektivisering og smartere prosesser. Digital samhandling er en naturlig del av dette. Noe som også ble presisert på Petroleumstilsynet til sitt arrangement 12. september i år «Forstå det norske regimet – 2019«

 

«En sammenslåing av Norsk olje og gass, EPIM og GTO gir en mer helhetlig medlemstjeneste for aktørene på sokkelen. De tre organisasjonene har hver sine spisskompetanser og vil samlet være godt tilpasset morgendagens energibransje» sier administrerende direktør i Norsk olje og gass, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, i en artikkel på deres nettsider.

 

Løsningen er et register over selskaper for markedsføring av produkter og tjenester i henhold til den internasjonal kategoristandard UNSPSC. Den gjør pre-kvalifikasjonen forutsigbar og allment kjent for det internasjonale leverandørmarkedet. Som tidligere, vil den inneholde:

  • Oversikt over leverandørene og deres produkter og tjenester
  • Nøkkelinformasjon om leverandører
  • Egenevaluering av styringssystemer (helse, sikkerhet, kvalitet og risiko) basert på IOGP 423-standarden

 

EPIM JQS ble etablert blant annet på bakgrunn av et ønske bransjen hadde om tettere oppfølging av egne IT-løsninger. I forkant av denne etableringen, utførte våre rådgivere revisjoner for næringen gjennom Achilles.

  • EPIM JQS står for: E&P Information Management Association – Joint Qualification System. Her kan du lese mer om EPIM JQS
  • Informasjon er hentet fra Norsk ojle & gass sine nettsider. Der kan du lese mer om sammenslåingen.
  • UNSPSC er FNs Standard Products and Services code, som en kategoristandard for registrering av produkter og tjenester
  • IOGP-standarder er internasjonale bransjestandarder utviklet av International Assosiating of Oil & Gas Producers 

 

 

Alle bildene brukt på Antenor.no er (med få unntak) tatt av Kenneth McDowell – www.dowellphoto.no   

 

 

 

 

Previous

Next