Markedsnytt

Vi har fornyet vår avtale med Offshore Norge angående revisjoner av leverandørindustrien til oljeselskapene på norsk sokkel. Avtalen er fornyet for 3+3 år. Vi takker for fornyet tillitt og ser fram til å påbegynne arbeidet.

Ta kontakt med oss
Carmen Mæland
Customer Success Consultant