Digital Hazop sparte kunden for 250.000 kroner og miljøet for 7.5 tonn CO2

Covid-19 har motivert Antenor-OTG til å tenke nytt med hensyn til å levere tjenester som tidligere har medført fysisk oppmøte og som gjerne inkluderer reiser. Reiser som medfører store kostnader, stress for den ansatte og familie, og ikke minst uønskede miljøutslipp. Ved å gjennomføre en digital risikoanalyse (HAZOP) i stedet for en tradisjonell variant med fysisk møte, sparte vi kunden for 200-250.000 kroner og miljøet sparte vi for 7,5 tonn med CO2.