GMC – digitalt kvalitetssystem sparer tid og penger

GMC skip

GMC – digitalt kvalitetssystem sparer tid og penger

GMC skip
Det er veldig spennende for oss å starte året med en ny og spennende kunde. Stavangerfirmaet GMC har valgt vår digitale løsning Antenor Business Management System (BMS). Vi gleder oss til samarbeidet.

Bakgrunn

GMC har en klar og tydelig holdning i forhold til Kvalitetsledelse og HMS. Jobben skal gjøres effektiv og riktig første gang og leveres til tid, slik at kunde får den gode følelsen. Nullvisjon ligger selvfølgelig i bunn uansett hvor de opererer. Det var etter hvert en utbredt oppfatning om at en mer brukervennlig og moderne programvare for sitt kvalitetssystem, ville kunne bidra til å enda bedre leve opp til bedriftens målsetninger om god virksomhetsstyring.

Utfordringen

Med et tydelig høyt ambisjonsnivå med hensyn til Kvalitetsledelse og HMS bør en også ha gode verktøy. GMC ønsket et digitalt kvalitetssystem som:

  • Er enkelt og brukervennlig. Dette inkluderer både innrapportering og behandling. Skal en ha alle ansatte med seg så må programvare være veldig brukervennlig
  • Reduserer administrativ tidsbruk. Tid er en knapphetsfaktorDerfor er ønsket en aktiv programvare som har fokus på verdiskapning, og bidrar til redusert administrativt tidsforbruk
  • Kunden ønsket stor grad av Self service. Det opplevdes som lite effektivt å måtte ringe etter dyre konsulenter for hver minste endring.
  • Total Quality Management tankesett er sentralt derfor må en programvare støtte opp under en slik prosess
  • Er skybasert løsning som er tilgjengelig på mobil og nettbrett. Med ansatte på mange lokasjoner, stadig på farten og kanskje på hjemmekontor i disse dager, så må en også ha løsninger som fungerer der en er. 

Antenor-OTGs bidrag:

Antenor BMS programvaren er tuftet på filosofien og prosessene rundt Total Quality Management. Vi vet at i en operativ hverdag må en ikke oppleve at programvaren motarbeider bedriften med et tungt brukergrensesnitt og dyre leveransemodeller. Våre kunder ønsker aktive og brukervennlige systemer fra en smidig leverandør. Disse prinsippene har alltid ligget som et solid fundament i alle våre snart 20 år. «Kontinuerlig forbedring av programvare, kompetanse og leveranser». Antenor BMS har fokus på brukervennlighet, gode analyser og solid fokus på tiltak (forbedringer). Dette så også GMC. Etter en grundig prosess fra GMC, signerte vi en god avtale for begge parter og vi er nå i gang med implementeringen.

Resultat

Fremdeles tidlig fase i implementeringen. Men etter en endags workshop er GMC godt i gang med avvikssystemet. Et avvikssystem som er tilpasset GMC sine behov med etablerte grafiske analyser og et KPI Scorecard. Mål er å øke aktiviteten betraktelig her og etter kun noen ukers bruk, så ser vi at rapporteringen er mangedoblet.
Ta kontakt med oss
Carmen Mæland
Customer Success Consultant