Gratis kurs i ISO 9001:2015 – Kvalitetsledelse

Hvorfor i all verden holder vi gratiskurs?

En ting kan de fleste enes om – å lese ISO 9001:2015 standarden fra start til slutt oppleves ikke som særlig oppklarende. Derfor misforstår mange hensikten med standarden, og nytteverdien blir deretter. I stedet for å være en betydelig hjelp i kvalitetsarbeidet, blir standarden noe vi «bare må ha», og ferdig med det. Det er synd. For forstår man intensjonen med standarden og bruker den slik den er ment å brukes, blir den et godt verktøy for å øke verdiskapingen i organisasjonen.

Vi brenner for fagområdet og ønsker å formidle våre tanker til så mange som mulig

Antenors misjon er i bunn og grunn å synliggjøre hva gode kvalitetssystemer kan gjøre for produktiviteten – og dermed også lønnsomheten i selskapet. Vi ønsker å «avmystifisere» standardens innhold og på den måten gjøre denne tilgjengelig for flere. Derfor har vi valgt å arrangere disse kursene gratis.

 

Vi hjelper deg å forstå!

Vårt kurs har som mål å gi deltagerne faglig tyngde for å kunne jobbe systematisk med implementering og forbedring av kvalitetssystem iht. ISO 9001:2015.

Kurset gjennomgår de ulike elementene i standarden, hvordan disse henger sammen og ikke minst, hvordan man i praksis setter dette ut i livet for å skape vekst i selskapet 

I 2015 utgaven av standarden finnes det ikke krav til prosedyrer, derimot vektlegger standarden en prosessbasert tilnærming. Veien til ISO-kvalifisering blir dermed ikke så vanskelig og kronglete som mange ser for seg. Det handler i all hovedsak om å sette i system interne prosesser, som i velfungerende organisasjoner, i stor grad allerede er på plass.

 

Kjære daglig leder, ISO 9001:2015 handler om å skape verdier 

Et godt fungerende ledelsessystem for kvalitet bidrar til bedre prosesser internt, bedre leveranser, økt kundetilfredshet og mer rasjonell drift. Kort sagt, god kvalitetsledelse har direkte innvirkning på lønnsomheten i selskapet.

Standarden slik den fremstår i 2015-utgave handler i betydelig grad om tiltak på strategisk nivå i bedriften, og som dermed naturlig involverer ledelsen. Det er ikke en standard som setter krav til prosedyrer. Derimot handler den om å skape verdier gjennom et helhetlig tankesett som omfatter sunne prosesser og fokus på kundenes krav og forventninger. La meg gjenta – det handler om å sette i system interne prosesser, som i en velfungerende organisasjon, i stor grad allerede er på plass.

Skal endring ha gjennomslagskraft må den forankres i ledelsen. Dermed må ledelsen, med daglig leder i spissen, være involvert og ta del i dette arbeidet.

Et velfungerende ledelsessystem for kvalitet bidrar til å:

  • Synliggjøre – i tide – behovet for større eller mindre endringer for å møte kundenes krav, og dermed unngå å miste kunder
  • Økt produktivitet og redusert svinn = kostnadsbesparelse
  • Forstå markedet og interessenters krav = økt markedsandel og nye kundegrupper
  • Bedre interne prosesser = bedre samarbeid med leverandører og dermed bedre vilkår
  • Gode prosesserer oppleves som et mer meningsfylt arbeid og påvirker ansattes motivasjon positivt
  • Positiv omtale og opplevelse av bedriften bidrar å tiltrekke seg og beholde dyktige medarbeidere

Kort oppsummert: Gode prosesser = lønnsomhet

Godkjent av Norsk Sertifisering

Kurset er åpnet for alle som ønsker mer kunnskap om ISO 9001:2015. Våre deltagere kommer fra bedrifter som allerede er sertifisert, andre har som mål å bli sertifisert, mens andre igjen kun ønsker å arbeide i samsvar med denne standarden, uten å velge å bli sertifisert.

På denne siden finner du en oversikt over kurs og aktuelle datoer. Vi kan også levere bedriftsinterne kurs på forespørsel. Vårt kurs i kvalitetsledelse er godkjent av Norsk Sertifisering for fornyelse av personsertifikat.

 

Alle bildene brukt på Antenor.no er (med få unntak) tatt av Kenneth McDowell – www.dowellphoto.no 

Antenor BMS er et digitalt styringssytem og et komplett rammeverk for å kunne ivareta krav i henhold til ulike ISO standarder. Her kan du lese mer om Antenor BMS antenor-otg.com//virksomhetsstyring/

Previous

Next