HMS

Systematisk HMSarbeid forebygger skader og miljøforstyrrelser og sikrer dine ansatte et godt arbeidsmiljøOppfølging av dette arbeidet i virksomheten skal skje systematisk, eksempelvis gjennom revisjoner. 

Vi kan hjelpe deg med: 

  • Etablere planer for helse, miljø og sikkerhetsarbeid 
  • Utarbeide nødvendig HMSdokumentasjon for bygning eller produksjonsanlegg om de forhold som har betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 
  • HMS-inspeksjoner, feltbefaringer og offshore-surveys 
  • HMSkoordinering i store prosjekter og komplekse operasjoner onshore og offshore 
  • Evaluering av HMSfarer ved bruk av kjemikalier 
  • Vernerunder 
  • HMS (SHA)oppfølging av leverandører, arbeidsforhold, avtaler og kontrakter 
  • Hendelses og ulykkesrapportering 
  • Oppfølging av HMS analyser 

 

Trenger du HMS kompetanse? 

Vi er kontinuerlig involvert i evaluering og oppfølging av HMS i store prosjekter og i produksjon og fabrikasjonsanlegg. 

Hvorfor bruke ressurser fra oss: 

Våre ingeniører er ofte ute i konsulentoppdrag og praktisk HMS&Karbeid for våre kunder. Det betyr at vi har både teoretisk og praktisk kunnskap om produksjonsprosesser, levende organisasjoner og gjennomføring av store prosjekter. Vi benytter dette for å sikre at HMS følges opp på en systematisk måte for våre kunder. 

Ta kontakt med oss
Atle Gjertsen
Chief Operating Officer