Hva er et kvalitetssystem?

Et kvalitetssystem kan beskrives som det du gjør for å sikre god kvalitet i varer og tjenester du leverer. Kort sagt, det du gjør hver dag –  satt inni et oversiktlig system.

Et godt kvalitetssystem danner grunnlaget for virksomhetsstyring og kontinuerlig forbedring. Mange velger å bruke rammeverket som er etablert i f. eks ISO 9001: 2015 standarden. Her kan du  lese hvordan du skal gå fram for å implementere et system basert på ISO 9001:2015.

Hva krever egentlig ISO 9001 standarden?

I Antenor oppsummerer vi ISO 9001:2015 standarden som det å etablere systemer som:

  • Sikrer god styring og kontroll på virksomheten
  • Sikrer kontinuerlig forbedring
NB: Standarden har ingen krav om dokumenterte prosedyrer. (Men prosedyrer kan absolutt være et godt hjelpemiddel i den daglige driften). Derfor er IKKE prosedyrer, dokumenter, personalhåndbok, HR- eller HMS-system eller system for samsvarsvurdering, en vesentlig del av et  moderne kvalitetssystem. Disse elementene kan jo være inkludert i et kvalitetssystem da de er viktige ellers for virksomheten, men søker du et ISO 9001 nivå er dette ikke viktig.

Ønsker du at organisasjonen skal tilfredsstille et ISO 9001:2015 nivå, handler det om å ha gode operative systemer og prosesser i bedriften, ikke (nødvendigvis) prosedyrer.

ISO 9001 standarden definerer et minimum av elementer du bør ha i et kvalitetssystem. I henhold til denne standarden må du ha operative systemer (ikke prosedyrer) for:

Et kvalitetssystem skal sikre at du har styring og kontroll som leder, utfører relevant aktiviteter og aktivt jobber med kontinuerlig forbedring (begrepet «Lean» brukes populært om dette i dag). Kvalitetssystemet kan støttes blant annet av ERP-systemer, lagerstyringsløsninger og HR systemer. Godt utformede Excel-ark og andre manuelle systemer kan også være velfungerende løsninger for å sikre god kvalitet. Men ønsker du å jobbe effektiv og målrettet med virksomhetsstyring, med mål om økt omsetning og bedre resultat, bør du benytte deg av aktive digitale verktøy. Antenor Business Management System (BMS) er et slikt system. Du kan lese mer om det her: antenor-otg.com/virksomhetsstyring.
Oppsummering
Et kvalitetssystem er det du gjør for å sikre god kvalitet i produkter og tjenester du leverer satt inn i rammene av et definert system. Og, det du gjør for å bli litt bedre hver eneste dag. En systematisk metode for å styre og forbedre virksomheten.

Fokus skal være å

  1. Etablere systematikk som sikrer god styring og kontroll og
  2. Systematikk som sikrer kontinuerlig forbedring av virksomheten


Ønsker du å høre mer om hva Antenor kan bidra med ta gjerne kontakt med undertegnede:

Ivar Bergset
Leder for Consulting
Ta kontakt med oss
Ivar Bergset
Leder for Consulting