Hva er et kvalitetssystem?

Hva er et kvalitetssystem?

Et kvalitetssystem kan beskrives som det du gjør for å sikre god kvalitet i varer og tjenester du leverer. Kort sagt, det du gjør hver dag –  satt inni et oversiktlig system. 

Et godt kvalitetssystem danner grunnlaget for virksomhetsstyring og kontinuerlig forbedring. Mange velger å bruke rammeverket som er etablert i f. eks ISO 9001: 2015 standarden. Her kan du  lese hvordan du skal gå fram for å implementere et system basert på ISO 9001:2015:

ISO 9001 Guiden

 

I Antenor oppsummerer vi ISO 9001:2015 standarden som det å etablere systemer som:

  • Sikrer god styring og kontroll på virksomheten
  • Sikrer kontinuerlig forbedring

Standarden har ingen krav om dokumenterte prosedyrer, selv om prosedyrer absolutt kan være et godt hjelpemiddel i den daglige driften. Derfor er IKKE prosedyrer, dokumenter, personalhåndbok, HR- eller HMS-system eller system for samsvarsvurdering, en vesentlig del av et kvalitetssystem, selv om disse elementene kan være inkludert i et kvalitetssystem. Ønsker du at organisasjonen skal tilfredsstille et ISO 9001:2015 nivå, handler det med andre ord om å ha gode operative systemer på prosesser i bedriften, ikke (nødvendigvis) prosedyrer.

Hva krever ISO 9001 standarden?

ISO 9001 standarden definerer et minimum av elementer du bør ha i et kvalitetssystem. I henhold til standarden må du ha operative systemer (ikke prosedyrer) for:

Les mer om hva et kvalitetssystem bør inkludere her

Et kvalitetssystem skal sikre at du har styring og kontroll som leder, utfører relevant aktiviteter og aktivt jobber med kontinuerlig forbedring (begrepet «Lean» brukes populært om dette i dag). Kvalitetssystemet kan støttes blant annet av ERP-systemer, lagerstyringsløsninger og HR systemer. Godt utformede Excel-ark og andre manuelle systemer kan også være velfungerende løsninger for å sikre god kvalitet. Men ønsker du å jobbe effektiv og målrettet med virksomhetsstyring, med mål om økt omsetning og bedre resultat, bør du benytte deg av aktive digitale verktøy. Antenor Business Management System (BMS) er et slikt system. Du kan lese mer om det her: antenor-otg.com//virksomhetsstyring

 

Oppsummering

Et kvalitetssystem er det du gjør for å sikre god kvalitet i varer og tjenester du leverer satt inn i rammene av et definert system. Og, det du gjør for å bli litt bedre hver eneste dag. En systematisk metode for å styre og forbedre virksomheten.

Ønsker du å lære mer om moderne kvalitetssystemer, kan du melde deg på:

Gratisk kurs i kvalitetsledelse hos Antenor

Ønsker du å høre mer om hva Antenor kan bidra med ta gjerne kontakt med undertegnede:

Tore Gellein
Daglig Leder
Antenor-OTG

Kontakt oss

Alle bildene brukt på Antenor-otg.com er (med få unntak) tatt av Kenneth McDowell – www.dowellphoto.no   

Previous

Next