Hva er et kvalitetssystem?

Hva er et kvalitetssystem?

Et kvalitetssystem kan beskrives som alle de aktiviteter du utfører for å sikre god kvalitet i varer og tjenester du leverer. Kort sagt, det du gjør hver dag for å levere enda litt bedre, – satt i system.

Et kvalitetssystem danner grunnlaget for virksomhetsstyring, og dermed hvordan bedrifter og organisasjoner kontinuerlig jobber med å forbedre sine leveranser. Et velfungerende kvalitetssystem er en forutsetning for god virksomhetsstyring. I Antenor oppsummerer vi derfor ISO 9001:2015 standarden som det å etablere systemer som:

  • Sikrer god styring og kontroll på virksomheten
  • Sikrer kontinuerlig forbedring

Dermed vil ikke prosedyrer, dokumenter, personalhåndbok, HR- eller HMS-system eller system for samsvarsvurdering, i seg selv være kvalitetssystemer, selv om disse elementene kan være inkludert i et kvalitetssystem. Standarden har faktisk ingen krav om dokumenterte prosedyrer, selv om prosedyrer absolutt kan være et godt hjelpemiddel i den daglige driften. Ønsker du at organisasjonen skal tilfredsstille et ISO 9001:2015 nivå, handler det med andre ord om å ha gode operative systemer på prosesser i bedriften, ikke (nødvendigvis) prosedyrer.

 

 

Hva krever ISO 9001 standarden?

ISO 9001 standarden definerer et minimum av elementer du bør ha i et kvalitetssystem. I henhold til standarden må du ha operative systemer (ikke prosedyrer) for:

Les mer om hva et system bør inkludere her. 

Her kan du også lese hvordan du skal gå fram for å implementere et system basert på IS 9001:2015: ISO 9001 Guiden

Et kvalitetssystem skal sikre at du har styring, utfører relevant aktiviteter og aktivt jobber med kontinuerlig forbedring (begrepet «Lean» brukes populært om dette i dag). Kvalitetssystemet kan støttes blant annet av ERP-systemer, lagerstyringsløsninger og HR systemer. Godt utformede Excel-ark og andre manuelle systemer kan også være velfungerende løsninger for å sikre god kvalitet. Men ønsker du å jobbe effektiv og målrettet med virksomhetsstyring, med mål om økt omsetning og bedre resultat, bør du benytte deg av aktive digitale verktøy. Antenor Business Management System (BMS) er et slikt system. Du kan lese mer om det her: antenor-otg.com//virksomhetsstyring

Oppsummert: Et kvalitetssystem er alle aktiviteter du utfører for å sikre god kvalitet i varer og tjenester du leverer. Kort sagt, det du gjør hver dag for å levere enda litt bedre, – satt i system. 

Ønsker du å lære mer om moderne kvalitetssystemer, kan du melde deg på gratis heldagskurs hos oss. 

 

Alle bildene brukt på Antenor.no er (med få unntak) tatt av Kenneth McDowell – www.dowellphoto.no   

Previous

Next