Hva er et kvalitetssystem?

kpi-scorecard

Et kvalitetssystem skal bidra til at din organisasjon fungerer mer effektivt, gir deg bedre styring og skal ha systematikk som sikrer at du hele tiden blir en bedre arbeidsplass.

Et godt kvalitetssystem danner grunnlaget for virksomhetsstyring og kontinuerlig forbedring.

Mange velger å bruke rammeverket som er etablert i f. eks ISO 9001: 2015 standarden. Derfor tar vi utgangspunkt i denne her. Klikk videre under på tydelige blå knapper for utdypende informasjon omkring innhold og etablering av et kvalitetssystem

Hva krever egentlig ISO 9001 standarden?

I Antenor oppsummerer vi ISO 9001:2015 standarden som det å etablere systemer som:

  • Sikrer god styring og kontroll på virksomheten
  • Sikrer kontinuerlig forbedring
  • Sikrer markedstilgang

Ønsker du at organisasjonen skal tilfredsstille et ISO 9001:2015 nivå, handler det om å ha gode aktive systemer og prosesser i bedriften, ikke (nødvendigvis) passive prosedyrer.

ISO 9001:2015 standarden definerer et minimum av elementer du bør ha i et kvalitetssystem. I henhold til denne standarden må du ha operative systemer for:

Et kvalitetssystem skal med hjelp av disse prosessene bidra til at du har styring og kontroll som leder, utfører relevant aktiviteter og aktivt jobber med kontinuerlig forbedring (begrepet «Lean» brukes populært om dette i dag). Kvalitetssystemet bør støttes blant annet av ERP-systemer, lagerstyringsløsninger og gjerne HR systemer. 

Godt utformede Excel-ark og andre manuelle systemer kan være fungerende løsninger. Men ønsker du å jobbe effektiv og målrettet med virksomhetsstyring, med mål om økt omsetning og bedre resultat, bør du benytte deg av aktive digitale verktøy. Antenor Business Management System (BMS) er et slikt system. Du kan lese mer om hvordan det raskt og enkelt gir det et veldig godt kvalitetssystem her:

NB: ISO 9001 Standarden har ingen krav om dokumenterte prosedyrer. (Men prosedyrer kan absolutt være et godt hjelpemiddel i den daglige driften). Derfor er IKKE prosedyrer, dokumenter, personalhåndbok, HR- eller HMS-system eller system for samsvarsvurdering, en vesentlig del av et  moderne kvalitetssystem. Disse elementene kan jo være inkludert i et kvalitetssystem da de er viktige ellers for virksomheten, men søker du et ISO 9001 nivå er dette ikke viktig.

Oppsummering
Et kvalitetssystem er det du gjør for å sikre god kvalitet i produkter og tjenester du leverer satt inn i rammene av et definert system. Og, det du gjør for å bli litt bedre hver eneste dag. En systematisk metode for å styre og forbedre virksomheten.

Fokus skal være å

  1. Etablere systematikk som sikrer god styring og kontroll og
  2. Systematikk som sikrer kontinuerlig forbedring av virksomheten

Ønsker du å høre mer om hva Antenor-OTG kan bidra med ta gjerne kontakt med undertegnede:

Tore Gellein, Antenor OTG
Tore Gellein
Daglig leder
Ta kontakt med oss
Tore Gellein, Antenor OTG
Tore Gellein
Daglig leder