Hvorfor kvalitetssystem: Man oppnår høyere omsetning og lavere driftskostnader

Doblet omsetningsvekst og 25% bedre bunnlinje. Les mer om denne undersøkelse
 
Tall basert på offentlige økonomiske resultater viser at bedrifter med et bevist fokus på kvalitetsledelse har en betydelig høyere omsetningsvekst og enbedre bunnlinje enn andre bedrifter. Mens kvalitetsbevisste bedriftsledere i denne undersøkelsen* oppnådde 80 % omsetningsvekst i perioden 2010 til 2012 og 9 % på bunnlinjen, oppnådde referansegruppen kun 40 % vekst og 6.5 % på bunnlinjen.

 AMS Kunder
 
 
 
Eksempel: Ta utgangspunkt i 2 bedrifter med 100 millioner i omsetning i 2010: Den kvalitetsbevisste lederen ville hatt en omsetning på 180 millioner i 2012 og resultat på 16.2m mens den andre ville hatt en omsetning på 140 millioner og 9.1m på bunnlinje.  Mao, den kvalitetsbevisste lederen oppnådde på 3 år 80 % bedre resultat enn gjennomsnittslederen i referansegruppen.
 
Hva gjør så den kvalitetsbevisste lederen:Kvalitetsledelse handler om å ha kontroll på sine prosesser, ikke lenger akseptere at feil skjer og være bevist på sine risikoområder. Det handler om å være bevist på kompetansebehov og ikke minst sikre at leverandørene er i stand til å gjøre jobben sin.  Kvalitet handler om å ha en ryddig bedrift og stadig strebe etter å bli litt bedre – hver eneste dag. Det er overraskende å høre uttalelse og ønsker fra bedriftsledere som ønsker å bruke minst mulig tid på aktiviteter som sikrer kvalitet -såkalte kvalitetssystemer. Er det virkelig det de ønsker eller hersker det en utstrakt misforståelse om hva et kvalitetssystem er? Det siste er nok det mest nærliggende å tro.
 
Oljeselskapene roper på bedre og billigere leveranser. Hvordan da møte disse kravene. Vel, her er kanskje svaret du får fra den kvalitetsbevisste lederen:
 
  • Rydde opp i interne prosesser for å redusere svinnkostnader. Alt for mange ansatte springer med hodet under armen i dag. Få klarhet i ansvar og myndighet. Klargjøre hvem som har ansvar for hva i en bedrift.
  • Få vekk flaskehalsene – tidstyvene – i prosessen.
  • Rydd vekk unødvendige aktiviteter og kostnader. I mange bedrifter utvikler det seg aktiviteter og kostnader som overhodet ikke er verdiskapende, verken direkte eller indirekte
  • Jobb systematisk med svinn i bedriften (også kalt avvikskost, feilkost etc.)
  • Identifiser bedriftens risikoelementer og gjør noe med de mest alvorlige. En bruker kanskje mye tid på risikoelementer i den grønne sonen. Er det strengt tatt nødvendig? Involver operative personer som forstår operasjonen når du jobber med risiko, ikke la det bli en papireksersis
  • Rydd opp fysisk på kontor, lager og verksted.  Ha kontroll på utstyret ditt og systematiser vedlikehold for å redusere reparasjonskost
  • Ha kontroll på leverandørene dine. Fokuser på de kvalitetsbevisst
  • Ha kontroll på kritisk kompetanse. Identifiser hva du virkelig trenger og fokuser på dette
Jobb systematisk med disse enkle kvalitetsprinsippene (Lean om du vil kalle de det) i rammene av et kvalitetssystem. Resultat: Bedre og smidigere leveranser: Kundene blir mer fornøyde, de kjøper mer av deg, de forteller det til sitt nettverk og du oppnår dermed en høyere omsetning. Du gjør mindre feil og har et mer ryddig arbeidssted: Du oppnår redusert ressursbruk og en bedre bunnlinje.
 
Kvalitet er en «no brainer»
 
(*Bedriftene i undersøkelsen er basert på norske bedrifter. I stor grad små og mellomstore og i overkant representert av offshore relaterte bedrifter. Kategorien «AMS kunder» (ca 100 bedrifter)  består i stor grad av ledere som har tatt et valg og jobber seriøst med kvalitetsledelse. Referansegruppen (ca 200 bedrifter) består av bedrifter med en større bredde i kvalitetsfokuset)

Next