Introduserer: Lean Quality Management

Vi må forene ressursene som brukes innen Lean og Quality Management

Lean- og Quality Management er en og samme ting

«Alle» organisasjoner må ha et kvalitetssystem for å kunne komme i betraktning som leverandør i en rekke bransjer. Dette «må ha» kravet inneholder en del aktiviteter og innhold som kanskje ikke oppleves som veldig sexy. Noen opplever det helst som en byrde. Lean Management oppleves som en mye mer progressivt fokusert metodikk.

KPI Scorecard

KPI Scorecard for visualisering og analyse

Vi som har levd en stund vet at både Lean- og Quality Management springer ut fra samme prinsipp: Japans industrieventyr som startet allerede på 1950 tallet med sterke bidrag fra gode gamle Deming. Management teori evolusjonen har gått sin gang. I dag er begrepet Kvalitetssystem ofte blitt synonymt med det en gjøre (tilfredsstille krav) og Lean er blitt synonymt med kontinuerlig forbedring.

Lean er ikke noe nytt

Mange framstiller Lean som noe nytt og revolusjonerende. Beklager, men det er det absolutt ikke. Prinsippene som brukes i dag er mer eller mindre de samme som for 70 år siden. Hurraseminarene i dag har det samme innholdet som TQM-hurraseminarene på 90- tallet. Lean er med andre ord «same shit – new wrapping». Men, at det fremdels er fokus på selve prinsippene og verktøyene viser egentlig bare en ting: Dette overlever det meste. Ledelsesprinsippene har levd siden 50 tallet, kun med litt varierende form og farge. ISO 9001 standarden er bygget mye rundt det samme prinsippene men er sørgelig tynt på kontinuerlig forbedring – kun et generelt krav om å jobbe med forbedring. Og nå kommer vi til noe vesentlig: Mange bedrifter har en gjeng som jobber med kvalitetssystemer i tillegg til en egen gjeng som jobber med Lean Management. Til alle dere: Foren dere! Det er mitt og vårt budskap. Å kjøre to parallelle prosesser og initiativ er absolutt ikke veldig mye Lean. Forstå sammenhengen mellom disse to initiativene, og dermed utnytt ressursene mer effektivt.

Flytskjema for valuechain analysis

Lean uten et kvalitetssystem i bunn er meningsløst

I Antenor har vi i alle år jobbet med prinsippet om at vi skal hjelpe våre kunder med å oppnå økt omsetning og en bedre bunnlinje. Først så etablerer vi grunnstammen i bedriften, sørger for at en har god styring og kontroll på dagens prosesser. Når dette fundamentet er på plass er organisasjonen oftest klar for å gå videre til det som da mange opplever som Lean Management – kontinuerlig forbedring. (Har besøkt flere bedrifter som sier de jobber med Lean uten å ha grunnstammen på plass, det er lite bærekraftig). Det er nå det begynner å bli interessant. Det er nå organisasjonen kan gå fra at et kvalitetssystemet er et nødvendig onde til et system og kultur som bidrar til en mer effektiv drift, mer fornøyde kunder og ikke minst mer fornøyde ansatte.

Det er nå vi kan snakke om «Adding Value to Quality»

Ved å tenke Lean Quality vil vi samkjøre prinsippene. Sikre at kvalitetssystemet tilfredsstiller ønsket behov, men også sikre at kvalitetssystemet tar deg videre til neste fase – inn i en Lean verden med kontinuerlig forbedring.

Previous

Next