Introduserer: Lean Quality Management

Vi må forene ressursene som brukes innen Lean og Quality Management

«Alle» organisasjoner må ha et kvalitetssystem for å kunne komme i betraktning som leverandør i en rekke bransjer. Dette «må ha» kravet inneholder en del aktiviteter og innhold som kanskje ikke oppleves som veldig sexy av flere og gjerne som en byrde av andre. Lean Management oppleves som en mye mer progressivt fokusert metodikk.

 

KPI Scorecard

KPI Scorecard for visualisering og analyse

Vi som har levd en stund vet at både Lean- og Quality Management springer ut fra samme prinsipp: Japans industrieventyr som startet allerede på 1950 tallet med sterke bidrag fra gode gamle Deming. Management teori evolusjonen har gått sin gang. I dag er begrepet Kvalitetssystem ofte blitt synonymt med det en gjøre (tilfredsstille krav) og Lean er blitt synonymt med de som vil noe mer enn kun å tilfredsstille krav. De som systematisk vil jobbe med kontinuerlig forbedring.
Mange framstiller Lean som noe nytt og revolusjonerende. Beklager, men det er det absolutt ikke. Prinsippene som brukes i dag er mer eller mindre de samme som for 50 år siden, og hurraseminarene i dag har det samme innholdet som TQM-hurraseminarene på 90- tallet. Lean er same shit new – wrapping spør du meg. Men, at det fremdels er fokus på selve prinsippene og verktøyene viser egentlig bare en ting: Dette må jo ha noe for seg. Ledelsesprinsippene har levd siden 50 tallet, kun med litt varierende form og farge. ISO standarden er bygget mye rundt det samme prinsippene men er selvklart ikke noe særlig detaljert omkring spesifikke verktøy – kun et krav om å jobbe med forbedring. Og nå kommer vi til noe vesentlig: Mange bedrifter har en gjeng som jobber med kvalitetssystemer i tillegg til en egen gjeng som jobber med Lean Management. Til alle dere: Foren dere! Det er mitt og vårt budskap. Å kjøre to parallelle prosesser og initiativ er absolutt ikke veldig mye Lean. Forstå sammenhengen mellom disse to initiativene.

 

Flytskjema for valuechain analysis

I Antenor har vi i alle år jobbet med prinsippet om at vi skal hjelpe våre kunder med å oppnå økt omsetning og en bedre bunnlinje. Først så etablerer vi grunnstammen i bedriften: Et kvalitetssystem. Når grunnprinsippene her er på plass er organisasjonen oftest klar for å gå videre til det som da mange opplever som Lean Management. Det er nå det begynner å bli interessant. Det er nå organisasjonen kan gå fra at kvalitetssystemet som et nødvendig onde til et system og kultur som bidrar til en mer effektiv drift, mer fornøyde kunder og ikke minst mer fornøyde ansatte.

 

 

 

Ved å tenke Lean Quality vil vi samkjøre prinsippene. Sikre at kvalitetssystemet tilfredsstiller ønsket behov, men også sikre at kvalitetssystemet tar deg videre til neste fase – inn i en Lean verden med kontinuerlig forbedring.

Previous

Next