IOGP 423: Ny standard for Kvalitet, Risiko og HMS i oljebransjen

IOGP 423 standarden blir implementert i Norge fra høsten 2018 og alle som vil levere til oljeselskapene må forholde seg til denne. EPIM overtar samtidig prekvalifiseringsordningen JQS.  Hør mer om dette her: https://enerwe.no/epim/energibransjens-temapodcast-for-a-vinne-anbud-i-oljebransjen-ma-du-folge-med-pa-nye-krav-til-pre-kvalifisering/

Fra og med 1 oktober vil EPIM på vegne av oljeselskapene lansere en ny teknologisk løsning for prekvalifisering til oljebransjen, men kanskje viktigst av alt: IOGP 423 vil være den gjeldende standarden som leverandørselskapene må forholde seg til her. Heldigvis kommer det en fornorsket versjon

IOGP 423IOGP 423 er en internasjonal standard som nå er adoptert av den norske oljebransjen. Selv om teksten selvfølgelig blir som den er (en internasjonal standard da), vil en i Norge sette sitt eget preg på denne.

Det jobbes nå i grupper med mål om at dette skal bli oppfattet som en positiv endring for bransjen både teknologisk og i forhold til tilnærming av standarden. Vi i Antenor er så heldige at vi får bidra i dette arbeidet. Vi håper å kunne bidra til at dette blir en pragmatisk og god standard å forholde seg til.

I prosessen som nå er i ferd med å bli ferdigstilt har en nå kraftig redusert antall spørsmål som leverandørene skal ta stilling til, disse er også forenklet i språk og de fleste er av natur flervalgsspørsmål og ikke ren tekstinput av hver enkelt. Det forenkler arbeidet for både Epim, leverandørene og ikke minst revisorer.

Antenor vil invitere våre kunder og nettverk til et minikurs tidlig i høst. Dette for at dere skal kunne være bli best mulig klar til høsten. Har linket opp til IOGP standarden ovenfor og kan anbefale dere å bli kjent med denne allerede. I likhet med våre andre kurs, vil vi i denne gjennomgangen prøve å avmystifisere standarden. Vi skal gi våre kunder en forståelig og pragmatisk vinkling på denne.

I Antenor vil vi også tilpasse vår programvare for å sikre at den også støtter opp om denne standarden som alle leverandører i oljebransjen må forholde seg til. Våre kunder skal være trygge på at vi både med kompetanse og programvare skal bidra til en høyst fornuftig overgang til denne. På ovennevnte kurs vil vi blant annet vise hvordan våre kunder kan tilpasse seg ny hverdag.

Ved første gjennomgang kan standarden virke veldig skremmende og utfordrende – absolutt. Språk og en akademisk formulering bidrar til dette, men dette blir heldigvis forenklet i EPIM sin versjon. Etter å ha blitt bedre kjent med innholdet, kan jeg se at den kan være en forbedring i forhold til Norsok S-006 standarden og QRM standarden som er bygget inn i dagens JQS. Husk på at den kombinerer begge disse to.

Når vi nå får en god norsk tilnærming kan dette bli helt greit å forholde seg til. Innholdsmessig er det mye av det samme som går igjen, så bedrifter som har et oppegående styringssystem, tror jeg ikke vil ha veldig store utfordringer med å være i henhold til denne også.

Positive endringer med med den nye løsningen som jeg ser:

  • Scoringssystemet er mye mer fornuftig enn dagens Norsok s-006 med mer eskalerende scoringstruktur.
  • Antakeligvis vil en kunne bruke «not applicable», med god begrunnelse, og dermed gi seg selv en «acceptable» score på spørsmålet.
  • Standarden er nok innholdsmessig mer tidsriktig enn tidligere Norsok standard.
  • En felles standard for Kvalitet, HMS og Risiko
  • Ny teknologisk løsning vil forhåpentligvis også lette prekvalifiseringsarbeidet

Previous

Next