ISO 9001 guiden

I Antenor-OTG har vi etablert flere hundre styringssystemer. Mange ønsker å ha et ISO 9001 nivå på sin bedrift og flere ønsker å også innlemme andre standarder som 14001, 45001, API Q1 osv.

Over årene har vi fått en god kunnskap i hva som fungerer og hva som ikke fungerer. Og når vi snakker om fungerer, snakker vi da om hva som gir økonomisk gevinst for en bedrift.

Det er mange faktorer som er viktige men viktigst av alt er ledelsens fokus og forståelse. Det er de som setter premissene:

  • Tenker ledelsen at dette er strategisk viktig for bedriftens evne til å levere gode resultater, så vil en sette av nok ressurser til at dette blir oppnådd. Dermed er sjansen stor for at en oppnår en økonomisk gevinst.
  • På den andre enden av skalaen har vi ledere som tenker at dette kun er noe en «må ha». Disse vil neppe sette av ressurser på dette, ikke bruke tid selv på dette og da blir det som det blir – en ren kostnad.
Formål med guiden
Dette er en veiledning til hva du bør fokusere på nå du skal bygge et styringssystem etter ISO 9001 standarden. Vi går ikke inn i alle detaljene men forklarer det underliggende formålet med de ulike kravelementene. Vår erfaring er at forstår en det og angriper disse på en pragmatisk og fornuftig måte, så oppnår en best resultater.

Guiden vil være dynamisk og utvikle seg over tid. Håper det kan være et nyttig oppslagsverk. Vi vil også bygge videre på med dokumenter som du gjerne kan bruke i ditt system. Men dokumenterte prosedyrer er ikke det viktigste – lenger. Heldigvis.

Formål med e-boken
Dette er en veiledning til hva du bør fokusere på nå du skal bygge et styringssystem etter ISO 9001 standarden. Vi går ikke inn i alle detaljene men forklarer det underliggende formålet med de ulike kravelementene. Vår erfaring er at forstår en det og angriper disse på en pragmatisk og fornuftig måte, så oppnår en best resultater.
Boken vil være dynamisk og utvikle seg over tid. Håper det kan være et nyttig oppslagsverk. Vi vil også bygge videre på med dokumenter som du gjerne kan bruke i ditt system. Men dokumenterte prosedyrer er ikke det viktigste – lenger. Heldigvis.
Ta kontakt med oss
Tore Gellein, Antenor OTG
Tore Gellein
Daglig leder