Etablere kvalitetssystem basert på ISO 9001 standarden – 10 steg til målet

kpi-scorecard

Din organisasjon har tatt det viktige skrittet med å implementere et system for virksomhetsstyring (kvalitetssystem, styringssystem, ledelsessystem) basert på ISO 9001-standarden – en beslutning som ikke bare signaliserer engasjementet deres for fremragende kvalitet, men også deres vilje til å oppnå anerkjennelse gjennom en potensiell sertifisering. Dette er en imponerende dobbel målsetning.

Men hvordan går man egentlig fra visjonen om et optimalt kvalitetssystem til å realisere det i praksis? I Antenor-OTG har vi ikke bare deltatt i etableringen av utallige slike systemer, vi har også opparbeidet oss en dyptgående forståelse av hva som faktisk fungerer – og hva som ikke gjør det. Gjennom våre mangeårige erfaringer har vi utviklet skreddersydde programvareverktøy, metoder som har vist seg å være suksessfulle, og en systematikk som garanterer resultater.

Når det kommer til å sette opp et kvalitetssystem som oppfyller ISO 9001-kravene, er her noen nøkkelfaktorer som enhver bør ha i tankene.

1. Hva er ditt ambisjonsnivå?

I reisen mot forbedret operasjonell kvalitet er det kritisk at du har gjort deg noen tanker om dine egne mål med dette

Dette strategiske valget vil legge grunnlaget for valgene du tar når det gjelder engasjement og investering i reisen. Ta et blikk på illustrasjonen nedenfor og reflekter over din egen posisjon. Er målet om ISO 9001 en reaksjon på kundekrav, eller ser du den store verdien av en mer systematisk organisasjon?

Din konklusjon av nytteverdi vil direkte påvirke potensiell gevinst. Jo dypere du graver inn i mulighetene, desto større blir sjansen for økonomisk fremgang. Hvis du ikke ser den iboende verdien, er det en reell fare for å implementere et system som i praksis mangler nytteverdi. Man høster som man sår.

På veien mot operasjonell fortreffelighet og en mer robust virksomhet er ISO 9001 sertifisering en nøkkel som kan åpne døren til suksess. Den representerer ikke bare et mål som etterstrebes for kundens skyld, men en visjon om en grundig strukturert bedrift. Den gode nyheten? Din entusiasme for prosessen kan vise seg å være den katalysatoren som driver økonomisk vekst. Så, ta et valg basert på innsikt, og se frem til å høste fruktene av dine veloverveide handlinger.

Vi anbefaler alltid å tenke virksomhetsstyring og optimalisering. Det gir en potensielt stor økonomisk oppside framfor å stoppe ved minimumskrav. Det gir kun en kostside

2. Etabler en klar forpliktelse og engasjement blant ledelse og nøkkelpersoner

Ønsker du å virkelig maksimere verdien av dine innsats? Da er det avgjørende å etablere en dyp forankring i hjertet av ledelsen og nøkkelpersoners engasjement. Ledelse har en nøkkelrolle i å forstå at tidsbruken her ikke må undervurderes – derfor må tilstrekkelige ressurser allokeres.

Ledelsens dedikasjon må gjennomsyre ordene og manifesteres gjennom handling. De nye aktivitetene må smelte sømløst inn i bedriftens daglige virke, akkurat som enhver annen operasjonell prosess. ISO 9001 definerer bedriftens daglige prosesser på et bestemt nivå, med nødvendige aktiviteter som bærebjelker for standarden. Disse fundamentale kravene må bli en integrert del av den daglige driftens DNA.

Det er i den operative ledelsen eierskapet til dette må ligge, ettersom de har fingertuppene på pulsen av det operative. Selvfølgelig, en Kvalitetssjef vil være en motor i denne transformasjonen, men faren ligger i å falle i fellen av å tro at alt som står i standarden må håndteres av dem alene.

Det handler om et symbiotisk partnerskap mellom ledelse, nøkkelpersoner og operasjonell praksis – en treenighet av engasjement som former ISO 9001-rammeverket til en livsstil, ikke bare en formalitet. Denne kollektive innsatsen vil gi bedriften en kraftig motor for fremgang, en som er drevet av eierskap, forståelse og hengivenhet.

3. Bygg kompetanse og velg egnet verktøy i forhold til ambisjonsnivået

ISO 9001-standardens krav behøver ikke være en uoverkommelig oppgave. I virkeligheten har de fleste velordnede bedrifter allerede implementert mye av det som kreves. Det sentrale ligger ofte i å organisere disse kravene på en systematisk og velstrukturert måte. Antenor-OTG har utviklet ISO-guiden – ditt pålitelige redskap som vil lede deg mot en vellykket implementering. Klikk her for å utforske ISO-guiden.

Selvfølgelig, vi lever i en tid hvor informasjon er overflod. En enkel Google-søk vil avdekke en verden av kurs og ressurser. Men hvorfor ikke dra nytte av våre erfarne rådgivere? Vår ekspertise sikrer at du går gjennom prosessen på en målrettet og korrekt måte.

Når du har klargjort din bedrifts ambisjonsnivå og satt en standard for kompetanse, blir det avgjørende å velge de riktige verktøyene. Akkurat som du ikke ville holde regnskapet manuelt på et Excel-ark, er det også avgjørende å ha en passende digital løsning for kvalitetssystemet ditt. Her kommer andres innsats inn. Det finnes allerede verktøy der ute som er utviklet for å effektivisere prosessen – de kan til og med redusere tidsbruken med opptil 75 %.

Dersom din ambisjon er å skape bedre styring, kontroll og en kontinuerlig forbedringskultur, da bør du definitivt vurdere ulike programvarer. Et eksempel er Antenor BMS, som er designet for å hjelpe deg med akkurat dette. La oss hjelpe deg med å gjøre veien mot ISO 9001-sertifiseringen både effektiv og givende.

4. Bli kjent med din egen bedrift

Rett blikket mot bedriftens indre kjernepunkter, det er her reisen begynner. Grip tak i bedriftens visjon og misjon – de veivisende stjernene som lyser opp veien du skal følge. Hva er det som driver oss, hva er vår hensikt? Gjennom å dykke ned i bedriftens strategiske landskap og mål, legger vi grunnsteinene for det som kommer.

Det neste skrittet er som å trekke linjer på kartet. Definer bedriftens kontekst og tegn opp grensene for virksomhetens påvirkningssfære. Kartlegg interessentene våre – de som heier på oss, de som følger oss nøye. Og la oss ikke glemme risikofaktorene som titter fram fra horisonten. Forstå disse faktorene og vi har nøkkelen til å navigere trygt videre.

Ingen verk blir komplett uten å vite hva som står på spill. En utforskning av bedriftens indre og ytre omgivelser gir oss et bilde av hva som former oss og hva som truer oss. Gjennom å identifisere og vurdere risikoen som følger med, gir vi oss selv makten til å foreta informerte valg.

Og dermed oppsummerer vi vår reise:

 • Avdekk bedriftens misjon og visjon, de dype røttene som gir næring til alt vi gjør.
 • Dykk ned i bedriftens strategi og mål, bygg blokkene som utgjør vår vei framover.
 • Forstå våre interessenter, lytt til deres forventninger – for deres suksess er vår suksess.
 •  Les landskapet rundt oss, merk de eksterne faktorene som former oss og våre valg.
 • Glem heller ikke våre indre verdier, for de er kraften som driver oss fra innsiden.
 • Og med skarpt blikk, vurdér risikoen som truer vår reise – forberedt er vi uovervinnelige.

Slik setter vi vårt kvalitetssystem i bevegelse, med visjonen vår som rettesnor og risikoen under kontroll. Velkommen til etableringsfasen, der fundamentet legges og veien videre tegnes med omhu.

5. Kartlegg din verdikjede

Når vi tar et dypdykk i suksessen til virksomheter, ser vi ofte et gjennomgående trekk: en veldefinert og optimalisert verdikjede. Hva om vi kunne vise deg veien til nettopp dette? La oss ta et skritt nærmere mot en smidig og effektiv virkelighet.

Vår toppanbefaling er å ta styringen over din verdikjede. Og hvordan oppnår du dette? Jo, ved å benytte deg av det kraftfulle verktøyet som prosesskartlegging utgjør. Sett ord på hvordan dine produkter og tjenester skal leveres med en overlegen kvalitet som kundene dine elsker.

Nøkkelen? Identifiser hvem som har ansvar for hva i denne prosessen. Det handler om klarhet og fremgang. Og det er denne klarheten som i sin tur skaper bedre samarbeid og en Lean-inspirert leveranse. Kanskje det til og med kan føles som om hvert steg i prosessen blir dansetrinn – smidig, sømløs og perfekt synkronisert.

Når vi prater om kartlegging, snakker vi om å utnytte hver mulighet for forbedring. Den gode nyheten er at en smart kartlegging ikke nødvendigvis trenger å være en tidkrevende affære. Med de rette metodene på plass, kan du se bemerkelsesverdige resultater på bare noen få timer. Kvalitetstid investert i kartlegging betaler seg rikelig tilbake i form av økt økonomisk gevinst.

 

6. Etabler nødvendig dokumentasjon

Den nåværende ISO 9001-standarden inneholder ikke lenger spesifikke krav om hvilke prosedyrer som må være på plass. Denne endringen reflekterer dagens tilnærming til kvalitetsstyring, som setter praktisk nytteverdi i sentrum – en absolutt positiv utvikling.

I dag handler det mindre om å oppfylle andres forventninger om hvilke prosedyrer som bør være på plass, og mer om å identifisere hva som er verdifullt for din egen organisasjon. Fokuset bør derfor rettes mot den økonomiske fordelen som kan oppnås gjennom velfungerende prosedyrer. La oss oppsummere de tre viktige faktorene:

 1. Kompetansebevaring og deling:
  Prosedyrene sikrer at avgjørende kompetanse ikke er begrenset til enkeltpersoners kunnskap. Hva om en nøkkelmedarbeider er fraværende eller slutter? Bedriftens prosesser må være dokumentert og eid av organisasjonen som helhet, ikke av enkeltansatte.
 2. Riktig første gang:
  Velutformede prosedyrer garanterer at arbeidet utføres korrekt. Tenk på instruksjoner fra IKEA eller grundige matoppskrifter som dagligdagse eksempler. Riktige prosedyrer sikrer riktig utførelse fra starten av.
 3. Fremme samhandling:
  Når ansvarsfordelingen er tydelig definert, fungerer organisasjonen mer smidig. Prosedyrer legger grunnlaget for en harmonisk arbeidsflyt uten forvirring.

Hvis du besitter prosedyrer som ikke oppfyller disse kriteriene, er det viktig å reflektere over hvorfor de eksisterer i utgangspunktet.

For å hjelpe deg med å identifisere hvilke prosedyrer, instrukser og sjekklister som er nødvendige, anbefaler vi en grundig kartlegging av verdikjeden. Denne prosessen vil gi deg en klar oversikt over hva som kreves for å sikre en smidig og effektiv drift.»

[Tips:] Overvei å gjennomføre en grundig prosesskartlegging av verdikjeden for å skaffe en dypere forståelse av hvilke spesifikke prosedyrer, instrukser og sjekklister som er nødvendige for din organisasjon. Dette vil bidra til å skape en velstrukturert og optimal kvalitetssystem.

7. Etabler systematikk på andre nødvendige prosesser

ISO 9001-standarden legger til grunn at du ikke bare etablerer, men også aktivt bruker systemer på flere viktige områder. Dette kan utvilsomt være utfordrende, spesielt når det kommer til faktisk implementering.

Å etablere systemene i seg selv er egentlig det minste hinderet. Dersom du velger å ta i bruk digitale verktøy, som for eksempel Antenor BMS, vil moduler følge med som en del av pakken. Dette gjør prosessen med å ta dem i bruk relativt ukomplisert. Hvis du derimot velger den mer konvensjonelle tilnærmingen med Word- eller Excel-varianter, må du investere tid i å sette deg inn i de spesifikke kravene som standarden stiller til slike systemer før du implementerer dem.

ISO 9001-standarden legger vekt på behovet for en strukturert tilnærming, hvor systemene brukes aktivt i daglige operasjoner. Dette gjelder på en rekke områder, inkludert:

Det er altså ikke nok å bare etablere systemene; de må integreres i virksomheten og være en naturlig del av hvordan du driver din daglige drift. Dette krever en dedikert innsats og kontinuerlig oppfølging. Ved å omfavne dette prinsippet, vil du kunne dra nytte av ISO 9001-standarden og skape en mer effektiv og kvalitetsbevisst organisasjon.

8. Definer KPI mål

KPI, som står for «Key Performance Indicator», er en avgjørende faktor når det gjelder å måle suksessen til en organisasjon eller enkeltperson i forhold til spesifikke mål. Disse indikatorene er typisk tallbaserte og gir en kvantifiserbar måte å vurdere effektiviteten og fremgangen til ulike strategier eller prosjekter.

Variasjonene av KPI-er er mangfoldige og tilpasset ulike bransjer og virksomhetsmål. Noen vanlige eksempler inkluderer omsetning, markedsandel, kundetilfredshet, nettoresultat, kostnadseffektivitet og produktivitet. Gjennom nøye bruk av KPI-er kan organisasjoner kontinuerlig evaluere sin ytelse over tid. Dette gir muligheten til å identifisere områder som trenger forbedring og legge mål for å oppnå bedre resultater.

Det er viktig å ta hensyn til faktorene som direkte påvirker omsetning og overskudd. Hvis du ønsker å lære mer om hvordan du etablerer solide KPI-strukturer, kan du lese mer om dette i  ISO 9001 guiden

9. Evaluering og forbedring

I det konkurransepregede forretningslandskapet er det viktigere enn noensinne å sikre at din organisasjon og produkter holder tritt med forventningene. Å evaluere ytelse innenfor ditt kvalitetssystem er nøkkelen til suksess. Dette går langt utover bare å måle – det handler om å oppnå smidig forbedring som setter deg i førersetet

Hvordan kan du effektivt måle ytelse? Her blir KPI-er (Key Performance Indicators) en uunnværlig ressurs. Vi nevnte dette tidligere, og det er med god grunn. KPI-er gir deg en tydelig oversikt over hvor du står, og de lyser opp veien fremover.

Men det stopper ikke der. Den virkelige verdien ligger i å avdekke avvik og identifisere forbedringsmuligheter. Med et aktivt avvikssystem vil du kunne samle data som brukes i et velfungerende analyseverktøy. Et velfungerende avvikssystem forutsetter digitale løsninger med gode analyser lett tilgjengelig

En kan også bruke revisjonsprosesser på en konstruktiv og forretningsorientert måte. Uavhengige eksperter går grundig gjennom ditt prosesser for å oppdage de små detaljene som kan utgjøre den store forskjellen. Resultatene driver strategiske forbedringsplaner og setter ambisiøse mål for å rette opp eventuelle avvik.

Overvåking og måling av ytelse er kritisk for å opprettholde suksess. Vår tilnærming omfatter regelmessig rapportering av KPI-er, slik at du alltid har fingeren på pulsen. Og våre jevnlige interne revisjoner sikrer at ditt kvalitetssystem kontinuerlig leverer som forventet.

For oss er gode evalueringer mer enn bare ord – de fører til handling og reelle forbedringer. Men vi vet at en travel hverdag kan komme i veien. Derfor utviklet vi ABMS Action Manager. ABMS Action Manager er et verktøy for å sikre kontroll på alle forbedringstiltakene. Ikke la gode intensjoner drukne i hektiske dager. 

10. Bygg sterkt engasjement. Nøkkelen til vellyket virksomhetsstyring

I en verden der kvalitet betyr alt, er engasjement fra hele organisasjonen avgjørende for suksess. Det krever deltakelse, støtte og dedikasjon. Her deler vi kraftfulle strategier som vil tenne gnisten i ditt kvalitetssystem.

 1. Klart Budskap: Gjør kvalitetssystemet forståelig for alle. La alle ansatte forstå dets betydning og hvorfor det er selve ryggraden i suksessen. Del med overbevisning målene, kravene og de umiddelbare gevinstene.
 2. Opplæring gir mestring: Gi de ansatte den riktige opplæringen og innsikten. La dem bli mestere i kvalitetssystemets innerste arbeidingsmåter og hvordan de kan forme det med sine unike bidrag.
 3. Aktiv delaktighet: Gjør de ansatte til medeiere av kvalitetssystemet. La deres stemmer høres i utviklingen og utførelsen av systemet. Dette betyr å samle deres synspunkter, mottakelig for forbedringsforslag, og tilby muligheter for deltakelse i kvalitetsfokuserte prosjekter.
 4. Belønninger og anerkjennelse: Anerkjenn innsatsen til de som hever standarden. La prestasjonene deres skinne gjennom bonuser, forfremmelser, offentlig heder eller andre positive tilbakemeldinger.
 5. Kontinuerlig kommunikasjon: Bygg broer med jevn kommunikasjon. La de ansatte bli en del av fremskrittene i kvalitetssystemet, og oppdater dem konstant om enhver endring eller forbedring. Dette kan skje gjennom regelmessige møter, informativt nyhetsbrev eller andre effektive kanaler.
 6. Kontinuerlig forbedring: Hylle kontinuerlig forbedring og feire innovasjon. Oppfordre til nyskapende tenkning og utforskning innenfor rammene av kvalitetssystemet. La de ansatte by på sine ideer, og gi dem frihet til å omskape prosesser.

Med disse strategiene vil din organisasjon smi et kraftig engasjement i ditt kvalitetssystem. Dette engasjementet vil skape en begeistret deltakelse og støtte fra hele organisasjonen, og bidra til en fremtid med uovertruffen suksess.»

Ta kontakt med oss
Tore Gellein, Antenor OTG
Tore Gellein
Daglig leder