Etabler aktiv prosess for risikoanalyser

Hva er en risikoanalyse?

En risikoanalyse er noe man gjør for å:

 1. Identifisere hva som kan gå galt (eller hva som kan gå bra)
 2. Hva er sannsynligheten for at dette vil inntreffe
 3. Hva er i tilfelle konsekvensen

En slik gjennomgang vil gi oss et beslutningsgrunnlag for hvordan vi kan velge å håndtere situasjonen. Er dette et akseptabelt risikobilde, eller bør vi iverksette risikoreduserende tiltak? Gode risikoanalyser vil gi organisasjonen bedre styring og kontroll på framtiden.

Hva bør vi analysere?

Det er ikke grenser for hva en kan analysere. En god plass å starte er på et overordnet nivå. Altså begynn med bedriftens kontekst. Ref kapitel 4 over. Når denne er definert bør en risikoanalysere hvert enkelt element av disse. Dette vil igjen gi kunnskap om en bør risikoevaluere andre deler av bedriften. F. eks i kontekst analyse finner en at produksjonsprosessen er forbundet med stor risiko.

En aksjon på den overordnede risikoanalysen kan dermed være å gjøre en egen risikoevaluering av produksjonsprosessen. Videre kan en i den overordnede analyse gjerne identifisere at hver enkelt prosjekt er såpass ulike at en bør risikovurdere hvert enkelt prosjekt eller hver enkelt jobb.

En god oppsummering på anbefalte risikoanalyser er:

 • Kontekstanalyser, organisatorisk nivå
 • Analyse av verdikjeden
 • Analyse av større og eller mer komplekse prosjekter
 • Analyse av informasjonssikkerhet – IT
 • Analyse av kritiske arbeidsoppgaver
 • HMS risiko, inkludert miljø – dette er faktisk lovpålagt

Ønsker du en gratis Antenor BMS demo?
Eller har du behov for rådgivning?
Send oss en liten notis så hører du fra oss

Metodikk

Det finnes flere metoder og verktøy en kan bruke. Mest brukte standard for dette er ISO 31000 eller Norsk standard 5814. Felles for disse er en enkel systematikk som vil følge denne prosessen:

 1. Bestem omfang av analysen
 2. Identifiser fareelementer
 3. Analyser sannsynlighet og konsekvens
 4. Vurder om en kan akseptere risikobildet
 5. Iverksett tiltak om nødvendig
 6. Vurder restrisiko ETTER at tiltak er gjennomført

I og for seg en enkel prosess men kan være vanskelig å gjennomføre i en hektisk hverdag. Skal en lykkes med en aktiv og fornuftig risikoprosess er det 2 viktige kriterier som må på plass:

 1. Sørg for at en inkluderer de rette personene i selve analysen
 2. Sørg for at en har gode systemer som sikrer at tiltak faktisk blir gjennomført. Her sliter mange, og gode systemer som ARMS (Antenor Risk Management System) vil bidra til en mer smidig håndterlig prosess med å sørge for effektive risikoreduserende tiltak