Etabler konkrete KPI mål, verktøy og Kontinuerlig Forbedring

Et viktig element i god virksomhetsstyring, og et krav i ISO 9001 standarden, er å definere gode måleindikatorer og da gode verktøy for oppfølging av disse.

Så hvordan går vi fram?

En god KPI skal være noe som forteller ledelse og ansvarlige hvordan en vil prestere framover. En god KPI skal kunne fortelle ledelse noe om hvor god omsetning og resultat en vil få i framtiden. Med andre ord: Omsetning siste måned og resultat er ingen god framtidsindikator, men selvfølgelig et viktig rapporteringstall. Men å kun styre etter omsetning og resultat er som å kjøre en bil ved å kikke i bakspeilet. Man ser hvor man har vært men ikke hvor man er på vei. Så ledelse må finne ut hvor de ønsker å være framover. Deretter må de identifisere hva som indikerer om de er på rett vei.

En anerkjent metodikk kalles Balanced Scorecard. På norsk balansert målstyring. En metode utviklet av Kaplan and Norton på 90 tallet og er en metode for å implementere vedtatte strategier på en systematisk måte: Metodikken kan på enkelt vis beskrives slik:

Eksempler på god KPI

LoreEn god KPI tar da utgangspunt i bedirftens visjoner og strategiske prinsipper. I kontekstanalyser har du også definert hva som er viktig for at du som bedrift skal kunne fungere og dermed nå dine visjoner. Dette må henge sammen.

Du kan deretter prøve å finne indikatorer som viser at du er på rett vei. Hva er det som påvirker sluttresultatet. F. eks kan en omsetningsvekst være avhengig av at:

  • Kunden er fornøyd med dine leveranser
  • Du leverer punktlig
  • Minimalt med nedetid Dette kan da bli aktuelle KPI’er:

Eksempler på oppsett av et Scorecard fra Antenor BMS:

Ønsker du en gratis Antenor BMS demo?
Eller har du behov for rådgivning?
Send oss en liten notis så hører du fra oss