Etabler prosess for revisjoner

Hva er en revisjon?

En revisjon er en aktivitet for å sjekke om organisasjonen, prosesser, systemer eller arbeidsoppgaver fungerer som en forventer at de skal fungere. Egentlig ikke så forferdelig dumt å gjøre med jevne mellomrom. Vi sjekker tennene årlig, bilen likeså. Mange av oss går til legen for årlig sjekk, så hvorfor ikke ta en årlig sjekk på bedriften. Er alt som det skal være? ISOkrater har gjerne gjort revisjoner til en utrivelig affære opp gjennom årene. Utfordring er at disse har hatt en sterkt fokus på samsvar til regelverk og prosedyrer og glemt forretningsperspektivet. Bland det med en person som ikke helt forstår prosessen som de reviderer, så kan det gå veldig galt. Men det trenger ikke å være slik.

Mål med en kvalitetsrevisjon er:

  • Fungerer ting som de skal
  • Finnes det noe vi kan forbedre
  • Jobber ansatte som det laget de burde være
  • Bruker en etablere prosedyrer eller har en laget seg shortcuts

Type revisjoner

Systemrevisjoner

Gjennomført for å sjekke hele styringssystemet

Produktrevisjon

Fokus på et spesielt produkt

Prosessrevisjon

Fokus på spesielle prosesser