Etabler system for personal og kompetansestyring

Over ser du en oversikt over kompetanseloopen. Denne vil fortelle deg i korte trekk hva du må ha oversikt over og hva du må gjøre for å tilfredsstille ISO 9001 standarden. Før du kommer så lang som til hjulet må du ha oversikt over ansatte i bedriften og jobbtyper. Ha fokus på jobbtyper ikke stillinger i denne prosessen.

Få oversikt over alle ansatte

Identifiser aktuelle roller for hver ansatt og dermed hvilken kompetanse en skal ha. Husk at i forkant må du definere hva hver rolle skal ha av kompetanse: Dermed har du også gjort en gap analyse og kan iverksette egnede tiltak.

Når det er gjort vil du kunne ha f. eks en matriseoversikt som viser kombinasjon av ansatte med status på kompetansenivå:

Du vil trenge egnede verktøy for dette. Her bør du vurdere hvilke behov du har. Har du f. eks mange ansatte og ansatte med ulike sertifikater som går ut på dato, kan det være nyttig med et digitalt verktøy som Antenor BMS. Denne gir deg en god oversikt og varslinger som sikrer at du vedlikeholder nødvendige kompetanser og sertifikater. Alternativt kan en vurdere excelark om en har en oversiktlig antall ansatte og ikke kompliserte kompetansetyper

Men husk også GDPR forskriften i dette arbeidet. I et slikt system er det naturlig at en har en del sensitive data som ikke skal være tilgjengelig for andre.