Etabler systematikk for styring av din infrastruktur

En velfungerende infrastruktur er kritisk for din organisasjons evne til å fungere tilfredsstillende.

Alle kjenner vel den smerten som oppstår når datasystemet streiker eller nå produksjonslinjen feiler. Dette kan koste dyrt både i tapt fortjeneste, ineffektiv arbeidsdag og ikke minst misfornøyde kunder. Derfor er det vel investert tid og penger å jobbe proaktivt med dette. Styring og kontroll og systematisk forbedring er stikkord her som med alt annet i dette arbeidet.

Eksempler på infrastruktur

 • IT systemer
 • Maskineringsutstyr
 • Måleutstyr
 • Løfteutstyr
 • Kraner
 • Biler
 • Bygninger
 • etc

Listen er langt fra fullstendig. Enhver organisasjon må kartlegge hva de har av infrastruktur. En god metodikk videre er da å vurdere kritikaliteten/risikoen ved hver av disse. Spør deg selv: Hvis denne delen av infrastrukturen feiler hvilke konsekvenser vil det få for vår virksomhet? Dette bør være en del av dine risikoanalyser.

Neste steg blir da å identifisere:

 • Hva kan vi gjøre for å sikre at dette fungerer optimalt. F. eks vedlikehold og kalibrering.
 • Hva må vi gjøre for at utstyret skal tilfredsstille lovkrav. Biler må f. eks EU kontrolleres med jevne mellomrom og måleutstyr må kalibreres for å være gyldige.
 • Hva krever produsenten for at utstyret skal fungere optimalt
 • Etabler systematikk for styring av din infrastruktur

Verktøy som kan brukes

For å velge riktig verktøy for å holde orden på din infrastruktur så må du jo rett og slett se på omfanget av dette. Har du mye utstyr e.l. som skal følges opp, og har du eksterne som krever dokumentasjon, så bør du vurdere en anvendelig programvare for å holde orden på dette. Her vil du blant annet ha full oversikt, få varslinger når ting nærmer seg dato og ha orden på all dokumentasjonen.

Er det et «lett» omfang så bør det holde med enkle manuelle rutiner