Forstå hva ISO 9001- standarden egentlig handler om

ISO 9001 standarden handler ganske enkelt om å ha styring og kontroll på organisasjonen og på arbeidsprosessene. Videre skal en ha etablert systemer for kontinuerlig forbedring.

ISO 9001: 2015-har ingen krav til spesifikke prosedyrer. Istedenfor fokuserer standarden på å ta en mer prosessorientert tilnærming. Dette gjør veien mot ISO-sertifisering mye enklere og mindre komplisert enn mange tror. Det dreier seg hovedsakelig om å organisere og strukturere interne prosesser, noe som ofte allerede er etablert i velfungerende organisasjoner.

Ønsker du en gratis demo?
Eller lurer du på noe?

Ledelsen må være involvert og engasjert!

Vi vet alle hvor viktig det er for å lykkes å ha støtte fra ledelsen når det gjelder gjennomføringen av endringer og tiltak. Dette gjelder også for dette arbeidet.  Det betyr at ledelsen i selskapet må være aktivt engasjert og involvert i dette arbeidet – og det er ikke mer enn rimelig. Kort sagt, hensikten med et godt styringssystem er å skape gode prosesser som gir bedriften trygghet og lønnsomhet. Det er absolutt i en leders interesse

Verktøy som sikrer at prosessene blir gjennomført riktig

I fremtidige kapitler vil vi grave dypere inn i de ulike kravelementene, men la oss være ærlige fra starten av: Ledelsen kan ikke unngå å være fullstendig engasjert og aktivt involvert i ISO-arbeidet. Det er hjertet og sjelen i å oppfylle standardens krav. For å virkelig bygge sterke og sunne prosesser, som ISO-standardene krever, trenger vi ikke bare engasjement, men også de riktige verktøyene. 

Er du byggherre utstyrer du operatørene med effektive spikerpistoler framfor hammer og drill framfor skrutrekker. Fordi det sparer deg tid. Ikke tenk annerledes med dine kvalitetssystemer. Gode systemer krever tid og da er manuelle løsninger ikke et godt alternativ. Med digitale verktøy kommer du mye raskere fram til målet og du sparer opp til 75% i tidsbruken etterpå. I tillegg vil du oppleve nytteverdien som langt høyere. Utforsk hvilke muligheter som eksisterer. De er mange

Eksempel på en digitalisert prosess

Her er et eksempel fra vår virkelighet: For å sikre god kvalitet i leveranser og etterlevelse av våre prosesser har vi med Antenor BMS digitalisert vår verdikjede, våre prosesser og prosedyrer. Dette har blitt en naturlig og integrert del av vår arbeidsmetodikk. Alle som er involver i arbeidsprosessen eller prosjektet, sørger for å sjekke ut digitalt at alle kritiske punkter i arbeidsprosessen er gjennomført. Her kan du se et eksempel:

 

Vi erstattet et passivt prosesskart med en aktiv digital prosess. Prosesskartet beskriver hva som skal gjøres, men det gir ingen garanti for at stegene faktisk følges. Det vil derimot en aktiv digital prosess gjøre. 

Den digitale versjonen sikrer at:

  • Brukeren bekrefter via sjekklister at de har utført det som skal gjøres. En sikrer dermed bedre kvalitet i arbeidet
  • Sikrer at bruker gjør ting riktig første gang og hver gang.
  • Data som kan brukes til kontinuerlig forbedring logges fortløpende, som f.eks. – Timer brukt/ gjennomføringstid – Kundetilfredshet – «Lesson Learned»
  • Leder har styring og kontroll på prosjektet, og dermed gode beslutningsdata
  • Øvrige involverte i prosessen kan følge utviklingen i prosjektet, steg for steg