Identifiser bedriftens overordnede visjon, misjon, strategi og politikk

Når du har kartlagt bedriftens rammebetingelser og videre bedriftens mål og mening så vil du være i stand til å få på plass noen overordnede dokumenter som f. eks: visjon og misjon, strategiske prinsipper og kvalitetspolitikk.

Visjon og misjon

To vage ord som er kilde til stor forvirring og mange diskusjoner. Hva er dette og hva er forskjellen på disse? En enkel beskrivelse er:

 • Misjon: hvorfor eksisterer vi?
 • Visjon: hvor er vi i framtiden, gjerne definert som et tidspunkt noen år i framtiden.

Eksempel Antenor-OTG:

 • Misjon: «Adding Value to Quality». Vi skal bidra til at våre kunder har kvalitetssystemer som gir høy kost/nytteverdi.
 • Visjon: Vi skal være ledende i Norden på bærekraftig virksomhetsstyring.

Strategiske prinsipper

Hvordan skal vi leve opp til vår misjon og visjon. De langsiktige fundamentale bærebjelkene for organisasjonen. For å bygge videre på eksempelet Antenor så har vi da 3 prinsipper, som vi har hatt fra dag 1 av:

 1. Vi skal alltid har markedsledende programvare
 2. Vi skal ha høyt kompetente rådgivere
 3. Vi skal ha en høy grad av servicekvalitet og support

Kvalitetspolitikk

Denne skal beskrive i mer detaljer hvordan ledelsen tenker å leve opp til sin visjon, misjon og strategiske prinsipper. Her må det være en klar rød tråd skal dette ha en mening. KPI målene må gjenspeile virksomhetens politikk. Videre fra politikken bør en definere bedriftens KPI mål. Altså politikkens innhold skal være målbart.

Andre overordnede dokumenter som bør etableres kan være:

 • Personalhåndbok – unngå masseproduserte webbaserte og dyre versjoner. Du kan bruke vår mal helt gratis men husk å tilpass den.
 • Etiske retningslinjer
 • IT politikk
 • HMS politikk
 • Social Responsibility