Kartlegg bedriftens verdikjede

Organisasjonens verdikjede er selve ryggraden i et styringssystem. Den vil vise hvordan bedriften skaper verdier og hvem som er ansvarlig for å gjøre hva og i hvilken rekkefølge..

En god prosesskartlegging sikrer at en har et strukturert og forståelig styringssystem.  Via en god prosesskartlegging identifiserer du og hvilke støtteprosesser som er nødvendige. Derfor må du alltid starte med denne før du jobber med andre deler av systemet. 

For å få på plass et prosesskart så følg gjerne denne oppskriften:

  1. Definer omfang av prosess. F.eks en salgsprosess vil starte med kundekontakt og gjerne ende med en kontrakt.
  2. Samle et lite antall nøkkelpersoner som kjenner til denne prosessen og har myndighet til å avgjøre hvordan den skal fungere
  3. Identifiser så alle kritiske aktiviteter som skal gjøres innenfor omfanget i en brainstorming- bruk gule lapper
  4. Identifiser risiko forbundet med prosessen – bruk gule lapper. Heng disse synlig på egnet sted
  5. Sorter deretter lappene i en naturlig rekkefølge slik aktivitetene skjer
  6. Kryssjekk at identifisert risiko er ivaretatt i prosessen
  7. Identifiser hvem som er ansvarlig og involvert for hver aktivitet
  8. Identifiser så om nødvendige støttesystemer/verktøy er nødvendige. Listes opp i høyre kolonne
  9. Skriv inn i egnet prosesskart. Send på høring og godkjenn deretter.
Dette bør ikke ta så altfor lang tid. Vi vet at noen konsulenthus kan bruke måneder på dette. Etter vår mening er det hodeløst. Du vet hvordan ting fungerer så få det ut. 

Ønsker du en gratis demo?
Eller lurer du på noe?