Kostnadskutt og effektivisering. 10 enkle grep

De aller fleste bedrifter har et stort potensiale i å gjennomføre både kostnadskutt og effektivisering. Noen er raske å realisere mens andre kan ta noe tid men kan til gjengjeld gi veldig gode gevinster. Selv klarte vi å redusere kostnader med 50% takket være målrettet innsats. Her er tolv tips til hvor du kan lete:

Først noen lavt hengende frukter:

 1. Pensjoner: Hvis du ikke har oppdatert disse på en stund kan det jo rett og slett være at du betaler for folk som ikke jobber hos deg lenger, eller kanskje er lønnsgrunnlaget feil. Da betaler du for mye. Loven sier at du må sette av 2% her. Betaler du mer enn det kan det være en ide  å ta en prat med tillitsvalgt om det kan være en tanke å redusere disse en periode framfor permitteringer hvis det butter i mot.
 2. Forsikringer. Disse kostnadene har absolutt en tendens til å «balle på seg».Forsikringsselskaper har en egen evne til å snikøke prisene med ymse, gjerne uforståelige forklaringer.
 3. Fakturering.  Dårlige faktureringsrutiner fører gjerne til at salg ikke blir fakturert, feil fakturering og treg fakturering. Dette medfører ofte sen betaling og forverret likviditet. Kombiner dette med dårlige purrerutiner og du kan risikere en helt unødvendig konkurs.
 4. IT systemer og infrastrukturløsninger.  Mange bedrifter bruker veldig mye kroner på dyre unødvendige løsninger og gjerne altfor dårlige løsninger. Det er fort gjort når kompetansen selv er på noe helt annet. I vår naivitet kan vi fort ta feil avgjørelser her, spesielt hvis en blir skremt med sikkerhetstrusler, gdpr osv. En bør være særdeles kritisk på dette området.
 5. Reisekost ifm møter kan erstattes av digitale løsninger. En ting vi har lært av korona er at det går greit å ha møter via digitale løsninger. Ingen tvil om at enkelte møter kan erstattes med dette og reisekost og reisetid kan da reduseres.
 6. Kontorlokaler. Ofte en stor utgiftspost som en kan gjøre noe med, om enn ikke på kortsikt, men i hvert fall ved utgående avtale.
 7. Småkostnader som absolutt kan være store nok. (mange bekker små…). Disse kryper ubemerket inn i bedriften din. Dette kan være telefonutgifter, dyre kaffeløsninger, pc kost. Hva med abonnementer med ymse organisasjoner, aviser, nettsteder, saas løsninger etc? Hvor mange avisabonnementer har dere f. eks i firmaet? Hva med utstyr på lager og verksted? Ta en kritisk runde på alt du har brukt penger på siste året, og vær kritisk til alt du får fakturaer på framover så luker du unødvendige kostander vekk over tid.

 

Så noen litt mer utfordrende grep men med potensielt stor gevinst. Utfordring er at disse kostnadene ikke har en egen post i regnskapet, dermed utenfor synet til blårussen.

8. Digitalisering

Manuelle resurskrevende prosesser og  systemer koster dyrt og kan veldig ofte erstattes med digitale løsninger. I norske bedrifter er det en overflod av mer eller mindre ineffektive løsninger basert på word, sharepoint, excel etc. Dette er 2020! Det finnes digitale og mer effektive løsninger for det meste. Rette digitale løsninger vil bla a kunne:

 • Redusere personalkost
 • Redusere varekost
 • Redusere driftskostander
 • Forbedre kvalitet i leveranser

Men husk. Det er stor forskjell på å digitalisere og å jobbe digitalt. Man er ikke nødvendigvis mer effektiv bare man gjør jobben på en pc. Mange leverandører har kun satt strøm på papiret og da er faren stor for at du jobber mer tungvint enn tidligere.

9. Outsourcing av støttefuksjoner

Kan det tenkes at noe av det dine ansatte bruker tid på kan utføres bedre og billigere av andre profesjonelle tilbydere. Kan det tenkes at i stedet for å ha en stor avdeling innenfor et fagfelt, så kan du redusere egne ansatte og leie inn spisskompetanse ved behov? F.eks

 • Kvalitetssjefen.
 • HMS
 • Økonomi og Administrasjon
 • Kantine
 • Personal og HR

10. Forbedring av interne prosesser.

Enkle forbedringstiltak kan redusere både personalkost og varekost. For å få bukt med disse må du 1) få kontroll på nåsituasjonen og 2) systematisk kartlegge dine feilkilder og dermed forbedringspotensiale

Ineffektivitet prosesser kan resultere i:

 • Dårlig struktur på lager
 • Svak kvalitetskontroll før utsendelse
 • Mangelfull behovskartlegging av forespørsler
 • Mangefull spesifikasjon på jobber
 • Mangelfull kvalitetskontroll
 • Manglende planlegging
 • Dårlig tegningskontroll
 • Feilregistrering på ordrer
 • Feilsendelser
 • Feilfakturering
 • Dårlig prosjektstyring

I en normal bedrift utgjør feilkostnader 20 til 30 % av de totale kostnadene. Ofte fordekt som personal og varekost. Skal du da kutte i disse kostnadspostene uten for mye selvskading, må du først gjøre noe med systemer og prosesser.

I Antenor-OTG kan vi bidra både med digitalisering via Antenor Business Management System som verktøy, og kompetanse som kan hjelpe med effektivisering av drift og dermed kostnadseffektivisering.

Kontakt oss gjerne om du vil høre mer: klikk her

 

Struktur reduserer varekost

Previous

Next