KPI Input skjema

Key Performance Indicators (KPI) er nøkkeltall for din bedrift.
Et digitalt system forenkler prosessen og gir deg styring og kontroll og gode analysemuligheter.

Key Performance Indicators (KPI) er nøkkeltall for din bedrift. De gir deg oversikt og forteller deg om du når dine mål. Et digitalt system forenkler prosessen og gir deg styring og kontroll og gode analysemuligheter.

Fordeler med modulen

Hva som er en bra KPI for din organisasjon er nødvendigvis ikke det som er fornuftig for en annen organisasjon. Derfor er det en utfordring for mange å etablere gode KPI´er. Det viktigste er at en knytter dem opp mot bedriftens strategi. Hva ønsker du å oppnå og hva er kritiske for å nå disse målene? Dernest er utfordringen hvordan vi skal måle dette uten å lage til flere og nye ressurskrevende verktøy. Blir målingen for komplisert blir det ikke gjennomført. Se derfor etter verktøy du har i dag og om disse kan gi deg noen indikasjoner på måloppnåelse. Husk at de heter Key Perfomance Indicators.

Rapporter måltall digitalt for samlet oversikt og analyser

KPI Input Skjema tilpasses hver enkelt organisasjons behov for målinger. Du kan også ha flere verktøy som dekker flere ulike formål. Det kan være måltall i en produksjonsprosess, dags- og månedsrapporter eller nøkkeltall som en innhenter fra ulike kilder og puncher inn i dette skjemaet. Mulighetene er mange, og fleksibiliteten er stor med Antenor BMS. Dermed får du alle nøkkeltall på en plass. Dette er et verktøy som egner seg ypperlig for analyser og ikke minst: Du kan knytte ønskede KPI tall mot det overordnede KPI Scorecard.

Ta kontakt med oss

Tore Gellein, Antenor OTG
Ta gjerne kontakt om du ønsker mer informasjon om våre tjenester eller programvare
Tore Gellein
Daglig leder