KPI scorecard

KPI Scorecard i Antenor BMS gir en kjapp statusoversikt på bedriftens ve og vel.
Visuelle trafikklys og måneds oversikt
Gode månedlige oversikter som viser utvikling av ønskede parametre
Previous slide
Next slide

KPI Scorecard i Antenor BMS gir deg som leder eller ansatt en kjapp statusoversikt på bedriftens ve og vel. Når vi våre mål eller bør vi ta noen grep? Som leder gir det deg styring og kontroll og du kan utøve proaktivt lederskap.

Fordeler med KPI Scorecard

Hva som er en bra KPI for din organisasjon er nødvendigvis ikke det som er fornuftig for en annen organisasjon. Derfor er det en utfordring for mange å etablere gode KPI´er. Nøkkelen ligger i å koble KPI-tall opp mot bedriftens overordnede strategi.
Hva ønsker du å oppnå som organisasjon og hva er kritiske parametere for å nå disse målene? Gjennom bruk av Antenor BMS vil du ha mye data tilgjengelig. Nøkkeltallene herfra kan du dele via KPI scorecardet. Alternativt kan du hente tallene fra eksterne datakilder i f.eks økonomi- og produksjonssystemer.

Gir deg god oversikt over organisasjonens status

I et KPI Scorecard kan du enkelt visualisere disse målene og status for måloppnåelse. Om ønskelig kan du gjøre KPI scorecardet tilgjengelig for alle ansatte. Som et verktøy i forbindelse med styre- og ledermøter er det gull verdt. Her får du et oversiktlig bilde som gir deltakerne en kjapp status på organisasjonens ve og vel. Dataene som hentes fra Antenor BMS-moduler er alltid oppdatert. Du sparer tid, som du kan bruke på å analysere dataene og iverksette forbedringstiltak.

Ta kontakt med oss

Tore Gellein, Antenor OTG
Ta gjerne kontakt om du ønsker mer informasjon om våre tjenester eller programvare
Tore Gellein
Daglig leder