Kreftomsorg Rogaland – Mer tid til det nyttige arbeidet

Kreftomsorg Rogaland – Mer tid til det nyttige arbeidet

Kreftomsorg Rogaland og samarbeid med Antenor-OTG

Kreftomsorg Rogaland (KOR) er en ideell organisasjon og et unikt kompetansesenter som bidrar med psykososial helsehjelp gjennom samtaler med kreftsyke, pårørende og etterlatte. Med en så viktig oppgave er det ikke et mål i seg selv å bruke mye tid på administrasjon. Men det må gjøres det og. En skal ha god kontroll på sine aktiviteter og ikke minst så kreves det rapportering til flere ulike instanser

Vi i Antenor-OTG er glad for at vi kunne bidra til at KOR bruker denne tiden mest mulig effektivt slik at de får mer tid til de som trenger det mest.

Om Kreftomsorg Rogaland

Kreftomsorg Rogaland ble stiftet 16 november 2006.
Ildsjeler så nødvendigheten av et lokalt omsorgssenter og etablerte da organisasjonen. Våren 2007 ble organisasjonens første kreftsykepleier ansatt i Stavanger. Kreftomsorg Rogaland utvidet med kontor i Haugesund i 2008, og kontor på Bryne i 2015.
I dag har de 10 ansatte fordelt på tre kontorer, i Stavanger, på Bryne og på Haugalandet. De ansatte tilbyr kompetanse og erfaring innen kreftomsorg, og består av et flerfaglig team med erfarne kreftsykepleiere, sosionom, sexolog, stråleterapeut og familieterapeuter.
Det handler om hjelp til å leve, ikke bare overleve når kreft rammer. Kreftomsorgs visjon er “Livskvalitet – når livet er i endring”.

La oss gjøre det vi er gode på, så får de mer tid til det de er gode på:

Flere av oss i Antenor-OTG har selv fått erfare det gode arbeidet som Kreftomsorg Rogaland tilbyr. Derfor var det og en stor glede for oss, ved hjelp av programvaren Antenor BMS, å kunne bidra til at de frigjør tid til det som er deres kjerneoppgaver. Dette har vi gjort for mange andre bedrifter, men å bidra her betydde ekstra mye for oss.
Vi satt oss ned med nøkkelpersoner i KOR og identifiserte en del aktiviteter som de brukte spesielt mye tid på og som de fant utfordrende. Deretter tok vi tak i disse og konfigurerte opp moduler som da ble skreddersydd for deres prosesser.

«Systemet oppleves brukervennlig og lett å navigere i. Det er daglig i bruk av alle ansatte i vår organisasjon»
Inger Marie Farbrot
Daglig Leder, Kreftomsorg Rogaland

Hva ble så resultatet?

Inger Marie Farbrot, Daglig Leder i Kreftomsorg Rogaland, forteller oss at Antenor BMS er blitt et viktig styringsverktøy for organisasjonen. Programvaren:

  • Er tilpasset vår organisasjon og er spesielt viktig knyttet til registrering av aktivitet, der vi enkelt kan ta ut rapporter om antall samtaler, brukergruppe, kommuner osv.»
  • Fungerer som et kommunikasjonsverktøy ut mot alle ansatte i organisasjonen relatert til prosedyrer og andre styrende dokumenter. De har lagt inn et årshjul knyttet til dette.
  • Gir en mulighet til å gjennomføre aksjoner som pålegger hver enkelt ansatt til å gjennomgå de ulike dokumentene og at de kan komme med innspill.
  • Har et faglig bibliotek som oppdateres jevnlig og inneholder relevant og aktuell litteratur og verktøy. 

Daglig leder – Inger Marie Farbrot oppsummerer:

«Systemet oppleves brukervennlig og lett å navigere i. Det er daglig i bruk av alle ansatte i vår organisasjon»

Konklusjon

I Antenor-OTG er vi glade for at vi kan gjøre det vi er gode på slik at de får mer tid til det de er gode på: Bistå personer som går gjennom tøffe tider. Antenor-OTG er også bedriftsmedlem i Kreftomsorg Rogaland og vi vil på det sterkeste anbefale andre bedriftsledere å vurdere dette som et godt alternativ til de ansatte.

Ta kontakt med oss
Carmen Mæland
Customer Success Consultant