Kunde- og prosjektevaluering

Hva er viktig for din bedrift og din suksess?
Noe av det aller viktigste er kunders opplevelse av deg som leverandør.

Hva er viktig for din bedrift og din suksess? Noe av det aller viktigste er kunders opplevelse av deg som leverandør. Å innhente erfaringsdata er derfor kanskje noe av det smarteste du kan gjøre.

Fordeler med modulen

Man skal hele tiden jobbe for å bli en bedre bedrift. Et viktig virkemiddel er å lære av sine erfaringer og å lytte til sine kunder. Hva går bra og hva kan vi bli bedre på? Det finnes flere måter å praktisere dette på. Her må en finne metoder som er best egnet for din organisasjon. En kan ha egne prosjektevalueringer i etterkant av større prosjekter, ha jevnlige kundeundersøkelser, markedsundersøkelser osv. Det aller viktigste er at din bedrift etablerer gode verktøy for systematisk oppfølging.

Innhent data og analyser disse for å bli en bedre bedrift

Med Antenor BMS kunde-prosjektevaluering har du et verktøy som gir deg mulighet til å systematisk innhente erfaringsdata. Data som du kan analysere for å forbedre dine leveringsprosesser. Skjemaet kan du gjerne sende til dine kunder for utfylling eller du kan gjøre dine egne interne evalueringer. Vi tilpasser dette slik at det blir pragmatisk og fornuftig for deg. Kombiner gjerne med Antenor Chatbox eller Antenor Actions for å diskutere prosjektet eller å iverksette forbedringstiltak.

Ta kontakt med oss

Tore Gellein, Antenor OTG
Ta gjerne kontakt om du ønsker mer informasjon om våre tjenester eller programvare
Tore Gellein
Daglig leder