Kundecase – Cannseal: «En bedrift i vekst – med innovative løsninger for plugging av brønn»

Kundecase – Cannseal: «En bedrift i vekst – med innovative løsninger for plugging av brønn»

Cannseal ble etablert i 2007 og siden den gang har et betydelig team av forskere, ingeniører og innovatører jobbet med å utvikle, og stadig forbedre, epoksybaserte forseglingsløsninger for plugging av oljebrønner. Med seg på laget har Cannseal flere av gigantene på NCS. Som Equinor, Shell, NAM, Total, ConocoPhillips, ENI, Aker BP og Maersk.

Selskapets aksjonærer er EDS Group, Saudi Aramco Energy Ventures, sammen med Equinor Technology Ventures og Sumitomo Corporation.

Siden 2017 har Cannseal hatt prosjekter på Norsk sektor, Europa, Midtøsten og Mellom-Amerika. Tidligere i år inngikk Cannseal et samarbeid med det US basert firma, Renegade Wireline Services. Cannseal ønsker med dette samarbeidet, å styrke sin representasjon og aktivitet også på det nord-amerikanske kontinentet.

Større aktivitet, og kontinuerlig utvikling av produkter…

Større aktivitet, og kontinuerlig utvikling av produkter, har gjort at Cannseal nå har behov for et styringssystem som bedre ivaretar prosessene i selskapet. De så behov for et verktøy som var spisset for å ivareta styring og kontroll, og som var brukervennlighet for alle involverte, både på operativt og strategisk nivå.

Kompetansedeling og læring i organisasjonen, er en annen dimensjon Cannseal ønsker å ivareta gjennom gode systemer. Det var viktig for organisasjonen å få på plass systemer som kan ivareta kontinuerlig læring, som en sømløs og integrert del av de operative prosessene.

«Kvalitetsarbeidet hos oss er godt forankret i ledelsen, noe som vi ser er helt essensielt for å få på plass gode prosesser.  Det var viktig for oss å få på plass et kvalitetssystem som er tilgjengelig, og kan brukes av alle i selskapet, uansett hvor i verden de befinner seg. » sier Jarle Dysvik Eide, Office & Supply Chain Manager i Cannseal

Videre legger han til «Vi ønsket et system som var rask å sette opp, men likevel fleksibelt nok til å tilpasses våre behov. Ressurser er hos oss, som andre steder, en begrensning. Derfor ønsket vi et system som var brukervennlig og samtidig gav gode muligheter for bearbeiding av data til analyse og forbedring. Ved å velge Antenor BMS har vi ikke bare valgt en systemleverandør, men en også leverandør med høy kompetanse på kvalitetsarbeid. Det er en ekstra trygghet for oss, også med tanke på at vi ser for en ISO- sertifisering i nær fremtid.»

Cannseal har valg Antenor BMS Premium

Cannseal vil med Antenor BMS Premium ha tilgjengelig et aktivt og dynamisk styringssystem. Dataene som logges er alle «aktive data», som automatisk vil kunne brukes i modulerbare og dynamiske analyser. Dette betyr at man fortløpende kan måle endring og forbedring, og på det vis enkelt innfri kravet om kontinuerlig forbedring.

Med et aktivt og dynamisk digitalt system vil du også sikre at:

  • Man ikke går videre i prosessen, om man gjør feil eller hopper over steg
  • Data blir registret og er tilgjengelige for andre i sanntid
  • Andre kan følge framdriften og status på prosessen
  • Data et tilgjengelig til enhver tid og kan enkelt brukes i analyser og til forbedring
  • Det er et verktøy alle ansatte ser direkte nytte av, både på operativt og strategisk nivå

 

 

 

 

 

 

Previous

Next