Gratis kurs i ISO 9001:2015

Målet er å «avmystifisere» ISO 9001:2015, slik at du og din bedrift ser nytten og verdien av å jobbe etter denne standarden

Kontakt oss for mer info

Kommende kurs

Vi gir deg grunnleggende forståelse for ulike bransjestandarder

Vi gir deg og din bedrift påfyll av kunnskap – for enda bedre kvalitet på arbeid og resultat

Ta kontakt om du ønsker informasjon om kurs for din bedrift

No upcoming event

Vi hjelper deg å forstå!

Vi tilbyr åpne gratis kurs i ISO 9001:2015 standarden – Kvalitetledelse. Vi ønsker å nå ut til alle som i sitt arbeid, i større eller mindre grad, får befatning med denne standarden. Våre deltagere kommer fra bedrifter som allerede er sertifisert, andre har som mål å bli sertifisert, mens andre igjen kun ønsker å leve opp til denne standarden, uten å velge å bli sertifisert.  Målet er å «avmystifisere» og gå igjennom det som er kjernen i ISO 9001:2015. Slik at du og din bedrift kan ha reell nytte av å jobbe etter denne standarden  – og se dette arbeidet skaper direkte verdier i selskapet.

På denne siden finner du en oversikt over kurs og aktuelle datoer. Vi kan også levere bedriftsinterne kurs på forespørsel. Vårt kurs i kvalitetsledelse er godkjent av Norsk Sertifisering for fornyelse av personsertifikater.

Gratis kurs i ISO 9001:2015 – Kvalitetsledelse

En ting kan de fleste enes om – å lese ISO-standarden fra perm til perm, oppleves ikke nødvendigvis som oppklarende. Derfor misforstår mange intensjonen med standarden, og nytteverdien blir deretter. I stedet for å være en betydelig hjelp i kvalitetsarbeidet, blir standarden noe vi «bare må ha». Og ferdig med det.

Det er synd. For bruker man standarden slik den er ment å brukes, blir den et uunnværlig verktøy for verdiskapingen i organisasjonen.

I Antenor-OTG brenner vi for fagområdet og vi ønsker å formidle våre tanker til så mange som mulig. Derfor har vi valgt å arrangere disse kursene gratis. Vi ønsker å gi deltagerne en grunnleggende forståelse av hva kvalitetsledelse,  ISO 9001:2015, i bunn og grunn handler om. Vårt kurs har som mål å «avmystifisere» standardens innhold og formidle hvordan de ulike elementene henger sammen, for til syvende og sist bidra til vekst i selskapet gjennom god kvalitetsledelse.

Vi gleder oss til å se deg! Vel møtt!

Her kan du lese mer om bakgrunn for kurset og hva du lærer: 

Kurs i ISO 9001:2015 – Kvalitetsledelse

Revisjonsteknikk

Revisjoner er en nyttig eksersis og et viktig verktøy i alle organisasjoner som jobber med kontinuerlig forbedring. Kurset tar for seg alle fasene i en revisjon, fra planlegging til rapportering og oppfølging. Etter kurset skal kursdeltakerne være i stand til å gjennomføre revisjoner, både internt og eksternt.

Per i dag gjennomfører vi kun bedriftsinterne kurs. Ta kontakt med oss om du ønsker informasjon om kurs i revisjonsteknikk. 

Gunstige priser på overnatting på Sola Strand Hotell

Vi holder våre kurs på det vakre Sola Strand Hotell. Våre kursdeltagere som trenger overnatting, kan opplyse om at de skal delta på Antenor-kurs og få overnatting med deilig frokost til redusert pris.

Antenor BMS er et av markedets mest komplette skybaserte system for kvalitet- , risiko- og virksomhetsstyring

Se våre produkterKontakt oss