Kurs og seminarer

I Antenor-OTG brenner vi for våre fagområder, og vi ønsker å formidle vår kunnskap og erfaring til så mange som mulig. Vi gir deg grunnleggende forståelse for ulike bransjestandarder og våre kurs gir deg og din bedrift påfyll av kunnskap – for enda bedre kvalitet på ditt arbeid og dine resultater.

Vi kan skreddersy kurs for ditt behov. Her er noen av våre mest populære: 

Kurs i kvalitetsledelse (ISO 9001) 

Vi tilbyr åpne kurs i ISO 9001 standarden – kvalitetsledelse. Vi ønsker å nå ut til alle som i sitt arbeid, i større eller mindre grad, får befatning med denne standarden. Noen av våre deltakere kommer fra bedrifter som allerede er sertifisert. Andre har som mål å bli sertifisert, mens noen kun ønsker å leve opp til denne standarden, uten å velge å bli sertifisert.  Målet er å «avmystifisere» ISO 9001 . Vi vil gå gjennom det som er kjernen i ISO 9001 slik at du og din bedrift kan ha reell nytte av å jobbe etter denne standarden  – og se at dette arbeidet skaper direkte verdier i selskapet. 

Webinar ISO 9001 standarden:

Vi kjører nå kurs i ISO 9001 standarden som et kort webinar på ca 1 time. Den vil gi deg grunnleggende innføring i standarden og hva som på et overordnet nivå må på plass.

Dato: TBA
Klokkeslett: 
Påmelding:

Heldagskurs på Sola Strand Hotel:

Dato: TBA
klokkeslett: 
Påmelding:

Vårt heldagskurs i kvalitetsledelse er godkjent av Norsk Sertifisering for fornyelse av personsertifikater. 

Revisjonsteknikk 

Revisjoner er en nyttig øvelse og et viktig verktøy i alle organisasjoner som jobber med kontinuerlig forbedring. Kurset tar for seg alle fasene i en revisjon, fra planlegging til rapportering og oppfølging. Etter kurset skal kursdeltakerne være i stand til å gjennomføre revisjoner, både internt og eksternt.

Internkurs for kunder.

Risikoanalyse og HAZID & HAZOP-analyser 

Vi går gjennom de viktigste analysetyper, og du lærer hvordan slike analyser kan spesifiseres, bestilles og gjennomføres tilpasset din organisasjon eller prosjekt. 

Internkurs.

Fordeler med kurs arrangert av Antenor-OTG: 

  • Vi formidler alltid oppdatert kunnskap. Våre kurs er i kontinuerlig oppdatering for å reflektere det siste innen faget. 
  • Vi tilpasser våre kurs til dine ønsker og behov mht. innhold og varighet 
  • Vi kan arrangere kurs i våre egne lokaler i Sandnes, via Teams, i dine lokaler eller i leide lokaler. Vi benytter ofte Sola Strand Hotel. Våre kursdeltakere som trenger overnatting, kan opplyse om at de skal delta på Antenor-OTG kurs og få overnatting med deilig frokost til redusert pris. 
Ta kontakt med oss
Ivar Bergset, Antenor OTG
Ivar Bergset
Senior Rådgiver – Risiko