ESG Strategi – 8 steg på veien

Norge posisjonerer seg som en ledende nasjon til å adoptere og implementere FNs bærekraftmål. Videre kommer det krav fra finansmiljøet og større konsern om å implementere en ESG strategi. 1. juli 2022 innfører våre myndigheter Åpenhetsloven, denne baserer seg på OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.

Det er krevende å sette seg inn i alle begrepene. Heldigvis finnes det kompetansemiljø som bruker tid på dette slik at du slipper.

Vi i Antenor-OTG vil gjøre din hverdag lettere og derfor inviterer vi til et gratis webinar hvor vi deler av vår kunnskap innenfor temaene.

Lær om:

  • Åpenhetsloven og ESG – formål for virksomheten
  • Hva de baserer seg på?
  • Antenor-OTG metodeverk
  • Hvordan kan du og din virksomhet ivareta dette?

Varighet:

45 – 60 minutt

Pris og vilkår:

Gratis webinar

Neste kurs:

06 april 2022 kl 09.00