ESG Strategi – 8 steg på veien

Siden 2005, da en FN rapport fokuserte på ESG i finansverden, har ESG i stadig økende grad blitt en kritisk faktor for blant annet investorer. En tredjedel av investorer i USA sa i 2020 at de brukte ESG kriterier som en del av sine vurderinger. Og dette er forventet å øke i årene framover. Vi ser den samme trenden i Norge. Finansmiljøene fokuserer sterkere og sterkere på dette, og risikoen for redusert selskapsverdi og tapte markedsandeler øker for bedrifter som ikke tar dette seriøst.

Men hvordan utvikle en ESG strategi med mening?

En god ESG (Environmental, Social Responsibility, Governance) strategi skal bidra til økt selskapsverdi gjennom redusert organisatorisk risiko, og skape muligheter gjennom økt fokus på bærekraftige, langsiktige avkastninger. Bedrifter skal gjennom en god ESG strategi:

  • Ivareta sitt ansvar for ytre miljø
  • Ta sitt ansvar overfor samfunn, ansatte og leverandører
  • Sørge for god eierstyring

 

Antenor-OTG har etablert en 8 stegs metodikk for å få på plass en ESG strategi som har som mål å bidra til økt selskapsverdi og økt omsetning. I dette webinaret vil deltagerne få en presentasjon av hva ESG handler om, hvorfor det er viktig og hvordan skal vi jobbe med dette.

Du kan gjerne lese denne bloggen før webinaret så er du forberedt.

Varighet:

45 – 60 minutt

Pris og vilkår:

Gratis webinar

Neste kurs:

1. desember 2021 kl 09.00