Kurs i Kvalitetsledelse – ISO 9001:2015 standarden 19. oktober 2023

 

Vi ønsker å nå ut til alle som i sitt arbeid, i større eller mindre grad, får befatning med denne standarden. Vi vil på en mest mulig folkelig måte fortelle hva dette egentlig handler om og ikke minst hvordan få på plass systemer som er aktive og operative som gir en verdi til din organisasjon.

Målet er å «avmystifisere» ISO 9001:2015 standarden. Vi vil gå gjennom det som er kjernen i ISO 9001 slik at du og din bedrift kan ha reell nytte av å jobbe etter denne standarden  – og se at dette arbeidet skaper direkte verdier i selskapet.

NB: Kurset er godkjent av Norsk Sertifisering som et oppdateringskurs for resertifisering innen Kvalitetsledelse, Risk Manager og Revisjonsleder

  • Grunnleggende innføring i Kvalitetsledelse og hva et kvalitetssystem virkelig er ment å være
  • Du lærer hva som er hovedelementene i ISO 9001:2015 standarden
  • Du lærer hvordan implementere disse på en fornuftig måte
  • Du får en overordnet innføring i hva som er forventet innenfor hvert element
  • Og til slutt litt om hvordan en kan komme i mål med prosessen

Bonus: Vi går denne gangen gjennom åpenhetsloven og hva det vil bety for din organisasjon

Varighet:

Pris og vilkår:

Kr 3900,- pr person.

Sted: Sola Strand hotel

Dato: 19. oktober 2023

Tid: 08.30 – 15.00

Neste kurs:

19.10.2023

Påmelding

Send inn skjema under og meld deg på i dag.