ISO 9001:2015 standarden

Vi ønsker å nå ut til alle som i sitt arbeid, i større eller mindre grad, får befatning med denne standarden. Noen av våre deltakere kommer fra bedrifter som allerede er sertifisert. Andre har som mål å bli sertifisert, mens noen kun ønsker å leve opp til denne standarden, uten å velge å bli sertifisert. 

Målet er å «avmystifisere» ISO 9001:2015 standarden. Vi vil gå gjennom det som er kjernen i ISO 9001 slik at du og din bedrift kan ha reell nytte av å jobbe etter denne standarden  – og se at dette arbeidet skaper direkte verdier i selskapet.

  • Grunnleggende innføring i Kvalitetsledelse og hva et kvalitetssystem er
  • Du lærer hva som er hovedelementene i ISO 9001:2015 standarden
  • Du får en overordnet innføring i hva som er forventet innenfor hvert element
  • Og til slutt litt om hvordan en kan komme i mål med prosessen

Varighet:

45 – 60 minutter

Pris og vilkår:

Gratis seminar

Neste kurs: