Veien til sertifisering

Skal en som bedrift lykkes med sitt ledelsessystem er det essensielt at en har sikret god kompetanse til de som skal være pådrivere i prosessen. Dette gjelder ledere på alle nivåer og fasilitatorer i prosessen, som f. eks en kvalitetsleder.

Norsk Sertifisering vil i samarbeid med Antenor-OTG forklare prosessen en må gjennom, enten som bedrift eller privatperson, for å oppnå en ISO sertifisering eller  personsertifisering som f. eks Quality Manager.

Norsk Sertifisering AS er et uavhengig akkreditert sertifiseringsorgan som gjennomfører sertifisering av personer innenfor ledelse, inklusivt vedlikehold, sikkerhet og inspeksjon av lekeplassutstyr, samt sertifisering av ledelsessystemer for kvalitet, ytre miljø og arbeidsmiljø.

I tillegg er Norsk Sertifisering AS utpekt av Arbeidstilsynet for sertifisering av sakkyndige virksomheter og virksomheter innenfor sertifisert sikkerhetsopplæring i henhold til forskrift om administrative ordninger under arbeidsmiljølovens område.

Antenor-OTG har siden 2003 levert programvare og konsulenttjenester som støtter opp om prosessen fram mot en ISO sertifisering og ikke minst tiden etterpå. Vi bidrar også gjennom kurs og systematisk kompetanseoverføring til våre kunder slik at de oppnår et sertifiserbart nivå. Gjennom disse årene har vi bistått ca 400 bedrifter på ulike måter i denne prosessen.

Hva vil en oppnå med en sertifisering. Som bedrift er gevinstene:

  • Økt omsetning via tilgang til nye markeder som krever at du er ISO sertifisert eller at utøvende ansatte innehar nødvendige sertifikater
  • Reduserte driftskostnader via en mer effektiv drift som ISO sertifisering bygger på

Som privatperson vil gevinstene være:

  • Økt kompetanse
  • Økt trygghet i rollen
  • Tilgang til nye arbeidsoppgaver
  • Bidra i større grad til at bedriften lykkes

Varighet:

45 -60 minutt

Pris og vilkår:

Gratis

Neste kurs: