Virksomhetsstyring hos Aviation Logistics

Virksomhetsstyring hos Aviation Logistics

«Vi har en leveringspresisjon på 100 %», sier Henning Hagen i Aviation Logistics. I Antenor vet vi at slike gode resultater ikke skjer tilfeldig. Et godt kvalitetssystem ligger til grunn.

Et kvalitetssystem er summen av det en organisasjon gjør for å sikre at deres kunder blir fornøyd – nå og i framtiden. Med en slik leveringspresisjon som Aviation Logistics kan vise til, så er det innlysende at bedriften har solid styring og kontroll av interne prosesser og et godt fokus på kontinuerlig forbedring. Selve essensen i et godt kvalitetssystem.

Om Aviation Logistics

Aviation Logistics AS ble etablert i 2015 som et datterselskap av Aircontactgruppen AS. De har vært regionalrepresentant for det amerikanske selskapet Sikorsky Aircraft siden 1972. Aviation Logistics AS har som hovedvirksomhet å drive et avgrenset lager og tilby reservedelstøtte og logistikk til norske S-92 helikopteroperatører. Firmaets ultimate mål er å sikre at kundene alltid kan oppnå best mulig helikopter tilgjengelighet. Dette oppnås gjennom en svært erfaren arbeidsstyrke og rettidig respons på kundenes behov.

Prioriteringer

Som et høyt prioritert område ble det fra første dag av satt inn mye ressurser på å etablere gode rutiner og strukturerte prosesser, ryddige varelager, gode KPI’er og ikke minst: Etablere en holdning om at en skal ta hvert minste avvik seriøst. Programvaren Antenor BMS ble tatt i bruk sammen med rådgiver som firmaet brukte i etableringen av sitt kvalitetssystem. Men uten solid engasjement fra ledelse og ansatte ville en aldri oppnådd de resultatene som er oppnådd.

Hva er gjort

I første omgang ble vi sertifisert iht AS 9120 standarden (Quality Management Systems – Aerospace Requirements for Stockist Distributors). Flyindustrien tar kvalitetssystemer seriøst og uten denne sertifiseringen er firmaet så godt som utelukket fra leveranser til Sikorsky. Et ISO sertifikat bidrar til å åpne dører og dermed gi Aviation Logistics omsetning, men det er absolutt ingen garanti for god bunnlinje. Derfor er det overordnede fokus på å sikre flyt i prosesser, kvalitet i leveranser og kontinuerlig forbedring. «Vår beste attributt er helt klart fart», sier Henning Hagen videre. «Vi leverer varene ferdig fortollet på døren hos kunden i gjennomsnitt 38 minutter etter ordremottak».

Resultater

Aviation Logistics har etablert gode oppfølgingsverktøy for sine KPI’er. Måler nøysommelig alle leveranser og behandler alle avvik som dukker opp seriøst. Feil kan aksepteres men ikke samme feil to ganger. På denne måten har de hele tiden god styring og kontroll og blir litt bedre for hver dag som går. Resultatene lar ikke vente på seg: Høyere fortjeneste og mindre avvik i leveransene.
Ta kontakt med oss
Carmen Mæland
Customer Success Consultant