Kvalitetssystemer iht ISO 9001:2015

Etablering av et operativt kvalitetssystem iht. ISO-standarder

Antenor-OTG hjelper bedrifter med å etablere operative kvalitetssystemer som følger standarder som ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001. Det å ha et aktivt og operasjonelt kvalitetssystem iht. ISO 9001 standarden kan føre til økt effektivitet, høyere omsetning og bedre bunnlinje for bedrifter. Vi har god erfaring etter å ha etablert flere hundre slike systemer over en periode på 20 år. Les mer om metodikk her

Kvalitetssystem som fungerer

Det er imidlertid stor forskjell på kvalitetssystemer. Noen bedrifter har etablert et «kvalitetssystem» som hovedsakelig består av dokumenter, mens andre har et kvalitetssystem som faktisk sikrer kvalitet i produkter og tjenester, og i tillegg jobber systematisk med kontinuerlig forbedring. Hos Antenor-OTG fokuserer vi på å levere gode kvalitetssystemer som bidrar til høyere omsetning og en bedre bunnlinje for bedrifter. Med vår digitale plattform og forretningsorienterte kompetanse sikrer vi at kundene gir et godt inntrykk overfor sine kunder og oppnår reduserte driftskostnader.

Kvalitetssystemer med Antenor-OTG

  • Vi tilbyr en digital plattform som sikrer rask framdrift i forhold til kundekrav som ISO 9001.
  • Våre kompetente og forretningsorienterte rådgivere gir deg operasjonelle og praktiske systemer som kombineres med gode metoder for virksomhetsutvikling.
  • Hos Antenor-OTG kan du være trygg på at alle eksterne krav er ivaretatt, og du kan kombinere våre tjenester med en Digital kvalitetssjef for å ha en smidig og høyt kompetent kvalitetsavdeling.

Ta kontakt med oss for å lære mer om hvordan vi kan hjelpe deg med å etablere et kvalitetssystem som fungerer.

Ta kontakt med oss
Tore Gellein, Antenor OTG
Tore Gellein
Daglig leder