Alt du trenger i én oversiktlig portal

Våre kunder forteller oss at de velger Antenor BMS fordi den er brukervennlig og oversiktlig. 85% mener den reduserer tidsbruken med 25 til 50 %. De sier også at den imponerer både kunder og sertifiseringsorganer. Det gleder oss da dette er vårt mål med et digitalt kvalitetssystem.

Vi jobber kontinuerlig for at du med Antenor BMS har et komplett kvalitetssystem slik at du kan erstatte dine manuelle løsninger og excelregistre med en oversiktlig og brukervennlig programvare.

Antenor BMS gjør det lett for deg!

Velg de moduler som passer for deg

Antenor BMS er markedets mest komplette kvalitetssystem. Vi har satt sammen noen modulpakker som gir deg det du trenger til en god pris. Ønsker du å starte rolig så velger du Entry. Er du i en prosess med ISO sertifisering er Essentials din løsning. Og er du en litt kompleks bedrift med både verksted, flere ansatte og kjemikalier, velger du Premium. Ta kontakt så hjelper vi deg med å finne rette løsningen. 

Ønsker du andre alternativer så ta kontakt med oss så ordner vi det og.
Klikk på ikonene under for å lese mer om hver enkelt modul.

Hva oppnår du med Antenor BMS:

kpi-scorecard

Ønsker du en gratis demo?
Eller lurer du på noe?

Fra word og excel til reell digitalisering

Med Antenor BMS kan du for alvor starte en god digitaliseringsreise. Vi skiller mellom digitisering og digitalisering. Digitisering kan sammenlignes med å erstatte et anologt skjema med word skjema Det er digitalt ja, men ingen endring har skjedd i arbeidsmetoder. Du må fremdeles fylle ut den samme informasjonen. Så lite å rope hurra for.

Digitalisering har derimot fokus på å bruke digitale verktøy til å effektivisere og automatisere selve arbeidsprosessene. Øke kvalitet og effektivitet i gjennomføring, samt bruke data til analyse og forbedring. I Antenor-OTG har vi fokus på digitalisering

Hvor langt du som kunde ønsker å bevege deg på denne digitaliseringsreisen er opp til deg. Vi har etablert noen «pakker» som kan være et godt utgangspunkt. Start gjerne i det små, bli der hvis du ønsker eller utvid omfanget etter hvert. Helt opp til deg.

Entry gir deg moduler som dekker det mest nødvendige i et styringssystem. Pakken inneholder et avvikssystem, modul for styrende dokumenter, og «The Log». «The Log» er en fleksibel modul hvor du kan lagre alle typer maler og rapporter for enkel tilgjengelighet. Systemet kan lett oppgraderes med flere moduler senere, og vi vokser gjerne sammen med dere.

Antenor BMS Entry…
…åpner dører til markeder som krever styringssystem
…er ideelt for mindre eller nystartede bedrifter
…passer for dere som har et begrenset behov
…har lav terskel og du kommer veldig kjapt i gang

Med Antenor BMS Essentials har du det du trenger for å kunne fungere iht ISO 9001:2015 standarden. Er du en større og/eller mer kompleks bedrift kan det dog være at Premium er et mer riktig alternativ.

I Antenor har vi etablert hundrevis av styringssystemer med mål om å komme opp på et  ISO 9001:2015 nivå. For å nå dette målet er det 2 hovedaktiviteter.

 1. Etablere systematikken og nødvendig dokumentasjon
 2. Utføre aktiviteter 


Med Antenor BMS Essentials så blir du fort ferdig med steg 1 og vi sikrer effektiv utførelse av steg 2.

Antenor BMS Essentials inneholder digitale løsninger og verktøy som hjelper deg  og din bedrift med styre bedriften i samsvar med med kunde- og myndighetskrav, deriblant ISO 9001: 2015 standarden og krav om internkontroll. Vi har lagt vekt på å utvikle brukervennlige løsninger som forenkler arbeidsprosesser og bidrar til økt lønnsomhet. Antenor BMS Essentials er enkelt å implementere i den daglige drift og gir rask verdi i form av lønnsomhet

Antenor BMS Premium er veldig godt egnet for litt mer komplekse bedrifter som gjerne har en del ansatte, utstyr en skal ha kontroll på og kjemikalier å styre. Med 15 digitale moduler som favner over et stort område, har du verktøy som forenkler hverdagen din betraktelig. Samtidig øker du kvaliteten i dine leveranser, du får mer fornøyde kunder og kan jobbe systematisk med å bli enda bedre gjennom gode analyseverktøy. Et absolutt komplett verktøy for virksomhetsstyring:

 • 15 moduler: Noen leverandører kaller seg komplett med styrende dokumenter, avvik og personalhåndbok…Det er absolutt ikke komplett i forhold til en bedrifts behov og iht standardkrav: Med Antenor BMS Premium har du virkelig det du trenger i 15 digitaliserte moduler. Og skulle ikke det være nok kan du velge blant våre Ad ons eller vi kan skreddersy egne moduler som forenkler dine særbehov
 • Systemet gir deg full styring og kontroll 
 • Systemet sikrer kontinuerlig forbedring
 • Tilfredsstiller krav: Med effektiv bruk av disse modulene kan du sove trygt med god visshet om at du vil tilfredsstille alle relevante kunde og myndighetskrav

Med utgangspunkt i Essentials- eller Premiumpakken tilbyr vi et stort utvalg tilleggsmoduler eller vi kan konfigurere opp dine helt spesielle behov. Eksempler kan være:

 • Prosjekt/prosess styring
 • Digitalisere kritiske arbeidsoperasjoner
 • Kontraktsregister
 • Toolboxtalk
 • Inspeksjoner
 • Kvalitetskontroll
 • Sjekklister
 • mm

Vi leverer også rene kundetilpassede løsninger – alt fra enkle sjekklister til mer kompliserte databaser og prosesser.

Mål bør være å digitalisere kritiske arbeidsoperasjoner og prosesser, og sikre bedre kvalitet i gjennomføring, kostnadsbesparelser og bedre bunnlinje.

Dette gir deg et ultimat utbytte av programvaren og du kan virkelig si du jobber med å digitalisere dine arbeidsprosesser

Større selskaper, eller mer komplekse selskaper har gjerne sine veldig spesielle behov. Både i form av modulpakker, eller kanskje helt særskilte moduler som vi konfigurerer opp spesielt for de. Skulle det være behov som vi ikke har i verktøykassen vil vi også kunne tilby utviklingsstøtte for å møte dette.

Vi definerer gjerne større selskaper som organisasjoner med over 100 ansatte, uten at det er en absolutt grense. Her kan det også være andre kriterier. Sammen med dere definerer vi modulønsker og vi blir enige om en fast pris (framfor per bruker pris som er normalen) som tar høyde for deres forretningsmodell. Ingen bedrift er like og vi er løsningsorienterte.

Antenor BMS - en komplett programvare
Programvaren har alt du trenger i forhold til en ISO sertifisering og mer til, på en plass
Et operasjonelt verktøy
Programvaren brukes aktivt og operasjonelt for å sikre kvalitet i leveranser. Si farvel til dine word og excelsystemer
Gode grafiske analyser
Alle data som registreres kan analyseres grafisk. Gir grunnlag for god styring, kontinuerlig forbedring og store driftskostnader. Data kan også eksporteres til f. eks Power BI for visualisering der
Brukes over alt på mobil og nettbrett
Digitale sjekklister kan anvendes og fullføres der jobben skal gjøres og sparer deg for merarbeid
Automatiserte varslinger og godkjenningsprosesser
Her får en automatiske varslinger når oppgaver skal utføres og er overdue.
Solid fokus på god kundesupport
Vi har ekte mennesker som gir deg raskt svar (99% innen 24 timer) på dine henvendelser
Fokus på IT-sikkerhet
Våre kunder skal være trygge på at deres data er godt ivaretatt gjennom gode sikkerhetsrutiner. Både internt og hos våre underleverandører. Her er vi kompromissløse.
Previous slide
Next slide
Tore Gellein, Antenor OTG
Tore Gellein
Daglig leder