Action Manager

Beskriv saken
Det kan være en enkelt oppgave, forbedringstiltak, korrigerende tiltak, risikoreduserende tiltak etc
Sjekklisten
Her kan du detaljere oppgaven ytterligere for å bidra til å øke kvalitet i utførelsen
Sett inn ansvarlig og tidsfrist
Aksjonsplaner
Alle aksjoner kan grupperes inn i dedikerte aksjonsplaner. Dette kan brukes til små og store prosjekter, årshjul, kvalitetsplaner, HMS planer etc.
Previous
Next

Med ABMS Action Manager vil du ha et oversiktlig og brukervennlig verktøy som hjelper deg å ha kontroll på alle dine aksjoner og oppgaver. Disse kan knyttes til enkeltstående moduler i systemet men også iverksettes uavhengig av modul. Det gjør det til et veldig nyttig verktøy for alle

Fordeler med Action Manager

Vi ønsker med denne løsningen å gi et bidrag til organisasjonens søken etter systematisk forbedringsarbeid. Om aksjonen er relatert til:

  • Avvik
  • Risiko
  • Tilsyn
  • Strategier
  • Prosjekter
  • Etc

….så kan du bruker Action Manager. Vi tenker det er opp til hver enkelt organisasjon å finne sitt bruksområde. Uansett aksjon så vil Action Manager gi deg god kontroll og oversikt over alle aksjoner dere bruker denne til.

Denne er en del av pakken når du kjøper Antenor BMS

Ta kontakt med oss

Tore Gellein, Antenor OTG
Ta gjerne kontakt om du ønsker mer informasjon om våre tjenester eller programvare
Tore Gellein
Daglig leder